Slootonderhoud

Home > Slootonderhoud

Slootonderhoud

 • Samenvatting

  Als uw perceel aan een sloot grenst, dan heeft u de plicht deze te onderhouden. Dit betekent dat u de sloot op de vastgestelde breedte en diepte moet houden. Tijdens de najaarsschouw, de baggerschouw en de knelpuntenschouw controleren we of u het slootonderhoud goed heeft uitgevoerd.

 • Voorwaarden

  De regels voor het beheer, gebruik en onderhoud van sloten en bijbehorende kunstwerken (zoals duikers, bruggen, keerschotten en dammen) zijn vastgelegd in de Keur. In de Legger Wateren staat waar de Keur van toepassing is. Hierin vindt u op welke afmetingen (breedte en diepte) de sloten minimaal moeten worden onderhouden en door wie.

 • Zo werkt het

  Een sloot is goed onderhouden, als: 

  • de sloot vrij is van grofvuil, afval en drijfvuil;
  • riet en waterplanten de wateraanvoer en waterafvoer van de sloot niet belemmeren;
  • de walkanten in goede staat zijn;
  • de beschoeiingen goed zijn onderhouden;
  • de kunstwerken (zoals duikers, bruggen, keerschotten en dammen) schoon en in goede staat zijn. De eigenaar of belanghebbende van het kunstwerk is verantwoordelijk voor het onderhoud van de sloot tot 3,0 meter aan weerszijden van het kunstwerk. Ook aan de kant van de openbare weg;
  • de bomen en planten boven het wateroppervlak gesnoeid zijn, ten minste tot 3,0 meter boven de waterlijn. Er wordt een uitzondering gemaakt voor treurwilgen. Alleen in het geval dat de takken van treurwilgen het slootonderhoud en/of de doorvaart belemmeren moeten deze worden verwijderd of opgesnoeid.

  Als er sprake is van overbreedte (dat wil zeggen dat de sloot breder is dan het minimale doorstroomprofiel), dan hoeft niet al het riet verwijderd te worden. Aan de kant kunnen sommige waterplanten blijven staan. Dit komt de biodiversiteit en de kwaliteit van het oppervlaktewater ten goede. Meer informatie

 • Contactpersonen

  Het schouwteam is elke werkdag bereikbaar via 072-582 8282, of via het contactformulier

 • Regelgeving documentatie:

  • Schouw

   De regels voor het beheer, gebruik en onderhoud van sloten en bijbehorende kunstwerken (zoals duikers, bruggen, keerschotten en dammen) zijn vastgelegd in de Keur. In de Legger Wateren staat waar de Keur van toepassing is. Hierin vindt u op welke afmetingen (breedte en diepte) de sloten minimaal moeten worden onderhouden en door wie.

 • Wet- en Regelgeving

  Schouw