Peilwijziging

Home > Peilwijziging

Peilwijziging

 • Samenvatting

  U wilt in een sloot het waterpeil wijzigen. Voor het wijzigen van het waterpeil in een sloot moet u een vergunning aanvragen.

 • Voorwaarden

  Het waterpeil moet de aanwezige belangen zo optimaal mogelijk faciliteren en een doelmatig waterbeheer tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten mogelijk maken. Veelal is echter sprake van meerdere en soms tegenstrijdige belangen ten aanzien van het waterpeil. Niet alles kan overal. Na een integrale afweging wordt op bestuurlijk niveau de keuze gemaakt. Deze keuze wordt verankerd in het peilbesluit.
  Voor specifieke omstandigheden kan een (eventueel tijdelijke) afwijking van het peilbesluit gewenst zijn. Vergunningen hiervoor moeten wel voldoen aan strikte regels. Deze staan in de beleidsregels peilafwijkingen van het hoogheemraadschap

 • Zo werkt het

  Vergunning aanvragen

  Voor een peilwijziging is een vergunning nodig.

  Vraag vergunning aan

 • Tarieven

  Voor een aantal vergunningen moet u leges betalen. De legeskosten voor het instellen van een peilwijziging en de noodzakelijke verbreding en verdieping van de waterlopen bedragen €150,00

 • Hoe lang duurt de afhandeling?

  Hoe lang duurt het?

  Voor reguliere vergunningsaanvragen geldt een afhandelingstermijn van  maximaal 8 weken. HHNK mag de termijn altijd 1 keer met maximaal 6 weken verlengen.

 • Downloads:

 • Regelgeving documentatie:

 • Wet- en Regelgeving

  peilbesluit