Peilwijziging

Home > Peilwijziging

Peilwijziging

 • Samenvatting

  U wilt in een sloot het waterpeil wijzigen.

  Vergunning

  Voor het wijzigen van het waterpeil in een sloot moet u een vergunning aanvragen.

 • Voorwaarden

  Vergunning aanvragen

  Ik heb geen behoefte aan extra informatie over vergunningaanvragen en meldingen. Ik wil direct een vergunning aanvragen

  Vraag vergunning aan

 • Wet- en Regelgeving

  Regels

  Het waterpeil moet de aanwezige belangen zo optimaal mogelijk faciliteren en een doelmatig waterbeheer tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten mogelijk maken. Veelal is echter sprake van meerdere en soms tegenstrijdige belangen ten aanzien van het waterpeil. Niet alles kan overal. Na een integrale afweging wordt op bestuurlijk niveau de keuze gemaakt. Deze keuze wordt verankerd in het peilbesluit.
  Voor specifieke omstandigheden kan een (eventueel tijdelijke) afwijking van het peilbesluit gewenst zijn. Vergunningen hiervoor moeten wel voldoen aan strikte regels. Deze staan in de beleidsregels peilafwijkingen van het hoogheemraadschap

  Hoe lang duurt het?

  Voor reguliere vergunningsaanvragen geldt een afhandelingstermijn van  maximaal 8 weken. HHNK mag de termijn altijd 1 keer met maximaal 6 weken verlengen.

  Kosten

  Voor een aantal vergunningen moet u leges betalen. Hoe hoog deze zijn staat in de Legesverordening  (zie onderstaande download) van het hoogheemraadschap.

  Wetgeving

  Wetgeving

  De Keur, de 'Algemene regels bij de keur en de beleidsregels van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn van toepassing.

 • Openbare documenten