Lozen van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater

Home > Lozen van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater

Lozen van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater

 • Samenvatting

  Lozen van huishoudelijk afvalwater in het oppervlaktewater moet u minimaal 6 weken voor ingebruikname melden.

 • Voorwaarden

  • U bouwt een huis en kunt niet aansluiten op het riool van uw gemeente (omdat bijvoorbeeld het huis in buitengebied staat).
  • U wilt huishoudelijk afvalwater (toilet, douche, waswater, enzovoort) lozen op oppervlaktewater.

  U wilt huishoudelijk afvalwater via een septictank of Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) lozen?
  Meldt dit uiterlijk 6 weken voor ingebruikname!

 • Zo werkt het

  U hoeft het alleen te melden bij HHNK. Dit kunt u doen via het meldingsformulier 'besluit lozing afvalwater huishoudens', U dient uw melding minimaal 6 weken voor aanvang bij ons in.

  Melding doen

  Vermeld daarbij:

  • uw naam en adres;
  • het adres van het gebouw waaruit de lozing gaat plaatsvinden;
  • de afstand in meters tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool;
  • gegevens met betrekking tot de zuiveringsvoorziening (IBA)
 • Tarieven

  Er worden voor een melding geen kosten (leges) in rekening gebracht.

 • Hoe lang duurt de afhandeling?

  Riolering of IBA

  Uw gemeente is het eerste aanspreekpunt voor lozing van huishoudelijk afvalwater. Meestal maakt u voor de lozing van huishoudelijk afvalwater gebruik van de riolering die uw gemeente heeft aangelegd. Maar soms is een septictank of een andere installatie voor behandeling van Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) effectiever.

  Wat is een IBA?

  Een IBA is een mini-zuiveringsinstallatie. Dit systeem kan het huishoudelijk afvalwater van één of meerdere huishoudens zuiveren. Het systeem ontrekt zo veel mogelijk organisch materiaal en zwevende stoffen aan het afvalwater. Er bestaan verschillen soorten IBA-systemen, waarbij het zuiveringsrendement uiteenloopt van 30% tot 90%.

 • Wetgeving

 • Wet- en Regelgeving

  Vergunningen