Lozen van hemelwater

Home > Lozen van hemelwater

Lozen van hemelwater

 • Samenvatting

  Nieuwe lozingen van schoon hemelwater, die niet afkomstig zijn van een bodembeschermende voorziening, moeten op de bodem of het oppervlaktewater worden geloosd. Zij mogen niet meer op de riolering worden aangesloten.

 • Zo werkt het

  Het lozen van schoon hemelwater is in de meeste gevallen vrijgesteld. Wanneer het hemelwater vervuild is, dan is voor het lozen wel een melding of een watervergunning nodig. Vervuild hemelwater komt bijvoorbeeld voor bij: daken die gemaakt zijn van uitlogend materiaal; grote parkeerplaatsen, bij op- en overslag of door bedrijfsactiviteiten vervuild hemelwater.

  Is een melding aan HHNK voldoende voor uw activiteiten? Meld uw werkzaamheden altijd vooraf!

  Melding doen

 • Regelgeving documentatie:

 • Wet- en Regelgeving

  Vergunningen