Lozen onttrokken grondwater

Home > Lozen onttrokken grondwater

Lozen onttrokken grondwater

 • Samenvatting

  Wilt u grondwater onttrekken en lozen dan heeft u toestemming van het waterschap nodig.

 • Voorwaarden

  In ons beheergebied bevat het grondwater vaak hoge concentraties chloride(zout gehalte) en ijzer. (het zoutgehalte). Het grondwater kan niet altijd zonder zuiveringsvoorziening op het oppervlaktewater geloosd worden.

 • Zo werkt het

  In grondwater zijn van nature allerlei stoffen aanwezig. Zolang het water in de grond blijft, kan dit geen kwaad. Als deze stoffen echter in oppervlaktewater worden geloosd, kunnen zij negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit. Voor het lozen van grondwater geldt een voorkeursvolgorde. Grondwater wordt bij voorkeur teruggebracht in de bodem. Is dit niet mogelijk dan kan bepaald worden dat het grondwater in oppervlaktewater mag worden geloosd. Als dit niet mogelijk is, kan het grondwater mogelijk op de riolering worden gebracht. Het uitgangspunt bij het lozen van grondwater op het oppervlaktewater is, dat door de lozing de kwaliteit van het oppervlaktewater niet mag verslechteren.

  Melding indienen

  Is een melding aan HHNK voldoende voor uw activiteiten? Meld uw werkzaamheden altijd vooraf!

  Melding indienen

 • Regelgeving documentatie:

 • Wet- en Regelgeving

  Vergunningen