Klacht

Home > Klacht

Klacht

 • Samenvatting

  Bent u niet tevreden over de dienstverlening van het Hoogheemraadschap? Dan willen wij dat graag weten. Uw klacht kan gaan over de manier waarop het Hoogheemraadschap haar taken uitvoert, maar ook over hoe u bent behandeld door een medewerker van het Hoogheemraadschap. U kunt in zo’n geval een klacht bij ons indienen.

 • Zo werkt het

  Hoe dient u een klacht in?

  U kunt uw klacht online indienen met het klachtenformulier.

  Klacht indienen

  Wilt u schriftelijk een klacht indienen dan kan dat naar:

  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
  Postbus 250
  1700 AG Heerhugowaard

  Vermeld in uw brief duidelijk:

  • waar uw klacht over gaat;
  • waar en wanneer het is gebeurd;
  • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • de datum.
 • Hoe lang duurt de afhandeling?

  Na ontvangst van uw klacht bevestigt onze klachtencoördinator de ontvangst van uw klacht en neemt zo nodig contact met u op om uw klacht met u te bespreken. Vervolgens legt hij uw klacht voor aan de betrokken afdeling, medewerker of bestuurder. Heeft de klachtencoördinator met u en de afdeling, medewerker of bestuurder over wie u een klacht hebt, gesproken? Dan wordt er gezamenlijk nagegaan of een oplossing mogelijk is.

  Lukt het niet om er samen uit te komen, dan wordt er gezamenlijk nagegaan wat voor mogelijkheden er verder zijn, waaronder een formele klachtbehandeling. Bij formele behandeling van uw klacht komt er een onderzoek, waarbij onze klachtencoördinator u en andere betrokkenen hoort. De klachtencoördinator legt zijn bevindingen aan de secretaris-directeur van HHNK voor, die vervolgens een eindoordeel over de klacht uitspreekt met eventueel aanbevelingen aan de organisatie. U ontvangt dit eindoordeel schriftelijk.

  De Nationale ombudsman

  Komt er een eindoordeel van het dagelijks bestuur van HHNK over uw klacht en ben u het daar niet mee eens? Dan kunt u de Nationale ombudsman inschakelen.

  Het is ook mogelijk om gebruik te maken van mediation, een klachtenprocedure kan hiermee worden voorkomen – zie Mediation

 • Wetgeving

 • Verwijzingen

  klacht

 • Downloads:

 • Wet- en Regelgeving

  klacht