Kabels en leidingen aanleggen

Home > Kabels en leidingen aanleggen

Kabels en leidingen aanleggen

 • Samenvatting

  Gaat u kabels of leidingen aanleggen, verwijderen of wijzigen? Dan is het belangrijk waar en hoe u dit doet. Lees wanneer u hiervoor een vergunning nodig hebt en wanneer niet.

 • Voorwaarden

  Dijken

  Het hoogheemraadschap gaat zeer terughoudend om met het aanleggen van kabels en leidingen in en langs dijken. Daarom zijn hiervoor strikte regels. Meer gedetailleerde regels/voorschriften staan in de beleidsregels van het hoogheemraadschap.

  Sloten

  • De kabel en/of leiding moet minimaal 1,00 meter onder de vaste bodem en minimaal 1,00 meter uit de taluds van de sloot worden aangebracht.
  • Bij het leggen van een kabel of leiding in de lengterichting van een sloot moet deze minimaal 1,00 meter uit de insteek van de sloot worden gelegd.

  Wegen in beheer bij het hoogheemraadschap

  • De afstand van de kant sleuf tot kant verharding is minimaal zo groot als tweemaal de diepte van de sleuf met een minimum van 1,25 meter.
  • Een kabel en/of leiding wordt gelegd met een gronddekking van ten minste 0,60 meter.
  • De verharding van de weg en de uitwegen met gesloten verharding wordt niet opengebroken

 • Zo werkt het

  Vergunningchecker

  Twijfelt u toch nog of u een vergunning nodig heeft? Doe dan eerst een check of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen.

  Vergunningchecker

  Melding maken

  Ik heb geen behoefte aan extra informatie over vergunningaanvragen en meldingen. Ik wil direct een melding maken

  Maak een melding

  Vergunning aanvragen

  Ik heb geen behoefte aan extra informatie over vergunningaanvragen en meldingen. Ik wil direct een vergunning aanvragen

  Vraag vergunning aan

 • Tarieven

  Voor een aantal vergunningen moet u leges betalen. Hoe hoog deze zijn staat in de Legesverordening (zie onderstaande download) van het hoogheemraadschap. Voor meldingen brengt HHNK geen leges in rekening.

 • Hoe lang duurt de afhandeling?

  Voor reguliere vergunningsaanvragen geldt een afhandelingstermijn van  maximaal 8 weken. HHNK mag de termijn altijd 1 keer met maximaal 6 weken verlengen. Voor meldingen geldt een afhandelingstermijn van maximaal 6 weken.

 • Downloads:

 • Regelgeving documentatie:

 • Wet- en Regelgeving

  Vergunningen