Jaaropgave grondwateronttrekking

Home > Jaaropgave grondwateronttrekking

Jaaropgave grondwateronttrekking

 • Samenvatting

  Indien u grondwater onttrekt aan de bodem – bijvoorbeeld voor bronbemalingen of overige onttrekkingen – dan vragen wij u om het formulier opgave grondwateronttrekking in te dienen. Wij hebben deze gegevens nodig om het waterbeheer in goede banen te leiden.

 • Zo werkt het

  Uiterlijk op 31 januari van elk jaar of, indien de onttrekking en infiltratie is beëindigd, binnen een maand na het tijdstip van beëindiging geeft u de gemeten hoeveelheden aan ons door.

  Als u water infiltreert, bent u ook verplicht de kwaliteit van het water te meten, te registreren en daarvan opgave te doen.

  Geef uw verbruik door

  Alle onttrekkers van grondwater, van bouwbedrijven tot particulieren, en van industrie tot sportvelden en agrariërs, hebben het formulier opgave grondwateronttrekking ontvangen om in te vullen. Ook invullen als u géén grondwater heeft onttrokken. U kunt dan 0 m3 op het registratieformulier invullen.

  Indienen formulier opgave grondwateronttrekking

  U kunt opgave doen via het formulier opgave grondwateronttrekking dat u heeft ontvangen bij de vergunning of melding of digitaal via https://www.hhnk.nl/grondwater. Hiervoor heeft u uw DigiD (particulier) of eHerkenning niveau 2+ (bedrijf, organisatie of instelling) nodig.

    

 • Wet- en Regelgeving

  Vergunningen