Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)

Home > Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)

Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)

 • Samenvatting

  Loost u niet op het gemeentelijke riool, maar via een Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)? Dan betaalt u verontreinigingsheffing. Beheren wij uw systeem? Dan betaalt u zuiveringsheffing. U ontvangt een aanslag voor een eenpersoonshuishouden (1 vervuilingseenheid (ve)) als uw IBA in klasse II of III valt.

 • Zo werkt het

  Een IBA is een systeem dat het afvalwater zuivert en daarna loost op bijvoorbeeld oppervlaktewater, zoals een sloot. Als u een IBA in eigen beheer heeft, betaalt u verontreinigingsheffing. Wanneer wij het IBA beheren, betaalt u zuiveringsheffing. Het tarief voor de verontreinigingsheffing en de zuiveringsheffing is gelijk.

  IBA klasse I: septic tank

  U ontvangt voor het lozen op een septic tank een aanslag verontreinigingsheffing. Elk huishouden betaalt verontreinigingsheffing voor het tarief van een meerpersoonshuishouden (3 vervuilingseensheden (ve)). Behalve als u alleen woont. Dan betaalt u voor een eenpersoonshouden (1 ve)

  IBA klasse II en III

  Valt uw IBA in klasse II of III? Dan stellen we de aanslag verontreinigingsheffing vast op het tarief voor een eenpersoonshouden (1 ve).

  U kunt een verzoek indienen voor het tarief voor een eenpersoonshouden (1 ve). Om uw verzoek te kunnen beoordelen is het is het belangrijk dat u deze documenten meestuurt:

  1. Een document waaruit blijkt dat het gaat om een IBA klasse II of III. Bijvoorbeeld een ontwerptekening of een uitleg van het IBA systeem welke is aangelegd. Met daarbij een document waaruit blijkt dat het effluent (afvalwater na zuivering) voldoet aan de eisen van IBA’s klasse II, IIIa of IIIb.

  2. Een aankoopnota van de IBA

  3. Indien aanwezig een document waaruit blijkt dat de IBA jaarlijks wordt onderhouden. Als een IBA II en III niet jaarlijks worden onderhouden gaat het zuiverende vermogen achteruit en komt u niet meer in aanmerking voor een lager tarief.

  U kunt hier uw verzoek digitaal indienen

  of

  Door een brief te sturen naar:

  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
  Postbus 29
  1700 AA Heerhugowaard

 • Ga naar:

  Mijn HHNK

  In de persoonlijke omgeving Mijn HHNK kunt u makkelijk, snel en veilig zaken regelen bij het Hoogheemraadschap. In Mijn HHNK zijn uw gegevens beschermd, omdat u veilig kunt inloggen met DigiD of eHerkenning.

  Inloggen