Iets melden bij HHNK

Home > Iets melden bij HHNK

Iets melden bij HHNK

 • Samenvatting

  Wilt u iets melden bij het hoogheemraadschap? Maak dan gebruik van onderstaande opties.
  Wilt u een meldingen doen omtrent uw Waterschapsbelasting? Kijk dan eerst op deze pagina.

 • Voorwaarden

  Melding maken

  Wilt u iets melden dat vies, kapot (bv een lantaarn van HHNK) of onveilig is? Of wilt u overlast melden? Meld het ons bij voorkeur via het algemene meldingsformulier.

  Maak een melding

 • Zo werkt het

  Muskusrat gezien? Meld het

  Ziet u een muskusrat? Of schade die waarschijnlijk door een muskusrat veroorzaakt is? U helpt ons door dit te melden.

  Kunt u geen gebruik maken van het formulier muskusrat melden? U kunt Muskusrattenbeheer ook bellen via telefoonnummer 030 - 634 5756.

 • Meenemen

  Schade online melden

  Als u schade heeft geleden door werkzaamheden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), kunt u HHNK hiervoor aansprakelijk stellen. Dit kan bijvoorbeeld komen door onderhoudswerkzaamheden aan de weg of werkzaamheden bij (omvangrijke) projecten in ons gebied. HHNK kan verantwoordelijk worden gesteld voor schade, als er sprake is van nalatigheid.

  Schade melden

 • Tarieven

  Bezwaar tegen bestuursbesluit

  Bent u het niet eens met een besluit van het dagelijks of algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en komen we er samen niet uit?


  Ga verder

 • Achtergrondinformatie

  Inspraak

  Ons bestuur neemt allerlei beslissingen. Deze besluiten bereiden we zorgvuldig voor. Krijgt u als belanghebbende te maken met een besluit?

  Zienswijze indienen

 • Ga naar:

  Heeft u een klacht?

  Heeft u een klacht over het hoogheemraadschap? Of bent u beledigd, verkeerd geïnformeerd of slecht geholpen door iemand van het hoogheemraadschap?

  Klacht indienen