Iets melden bij HHNK

Home > Iets melden bij HHNK

Iets melden bij HHNK

 • Inleiding

  Wilt u iets melden bij het hoogheemraadschap? Maak dan gebruik van onderstaande opties. De meldingsformulieren op deze pagina zijn niet bedoeld voor het maken van bezwaar of andersoortige meldingen over Waterschapsbelasting. Hiervoor moet u op deze pagina zijn

 • Actieblok 1

  Algemene melding

  Wilt u iets melden dat vies, kapot (bv een lantaarn van HHNK) of onveilig is? Of wilt u overlast melden? Meld het ons bij voorkeur via het algemene meldingsformulier.

  Maak een melding

 • Actieblok 2

  Een muskusrat melden

  Ziet u een muskusrat? Of schade die waarschijnlijk door een muskusrat veroorzaakt is? U helpt ons door dit te melden.

  Kunt u geen gebruik maken van het formulier muskusrat melden? U kunt Muskusrattenbeheer ook bellen via telefoonnummer 030 - 634 5756.

 • Actieblok 3

  Schade online melden

  Als u schade heeft geleden door werkzaamheden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), kunt u HHNK hiervoor aansprakelijk stellen. Dit kan bijvoorbeeld komen door onderhoudswerkzaamheden aan de weg of werkzaamheden bij (omvangrijke) projecten in ons gebied. HHNK kan verantwoordelijk worden gesteld voor schade, als er sprake is van nalatigheid.

  Schade melden

 • Actieblok 4

  Bezwaar tegen bestuursbesluit

  Bent u het niet eens met een besluit van het dagelijks of algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en komen we er samen niet uit?

  Bezwaar indienen

 • Actieblok 5

  Uw visie

  Ons bestuur neemt allerlei beslissingen. Deze besluiten bereiden we zorgvuldig voor. Krijgt u als belanghebbende te maken met een besluit?

  Zienswijze indienen

 • Actieblok 6

  Heeft u een klacht?

  Heeft u een klacht over het hoogheemraadschap? Of bent u beledigd, verkeerd geïnformeerd of slecht geholpen door iemand van het hoogheemraadschap?

  Klacht indienen