Grondwater onttrekken

Home > Grondwater onttrekken

Grondwater onttrekken

 • Samenvatting

  Grondwater onttrekkenU wilt korte tijd (enkele weken of maanden) een kleine hoeveelheid water oppompen uit de bodem. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van een kelder of het bouwen van een huis. Daarnaast wilt u grondwater oppompen uit de bodem voor het beregenen van de tuin en het water is niet geschikt.

 • Voorwaarden

  Het oppompen uit en terugbrengen van  grondwater korter dan zes maanden met een hoeveelheid van minder dan 15.000 m3 per maand is in een groot deel van ons gebied meldingsplichtig. Gaat u langer dan 6 maanden grondwater oppompen of het werk is binnen de waterkering en de bijbehorende beschermingszones of in kwetsbaar gebied, Texel en Wieringen, uitgevoerd wordt, bent u vergunningplichtig.

  Meer gedetailleerde regels/voorschriften staan in Algemene regels bij de keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016.

 • Zo werkt het

  Moet u een melding doen of een vergunning aanvragen. Weet u niet wat bij uw werk van toepassing is, gebruik de vergunningchecker. Na het invullen van de checker weet u precies welke regels voor u gelden. U weet direct of u een vergunning moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag kunt.

  Vergunningchecker

  Twijfelt u toch nog of u een vergunning nodig heeft? Doe dan eerst een check of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen.

  Vergunningchecker

  Melding maken

  Ik heb geen behoefte aan extra informatie over vergunningaanvragen en meldingen. Ik wil direct een melding maken

  Maak een melding

  Vergunning aanvragen

  Ik heb geen behoefte aan extra informatie over vergunningaanvragen en meldingen. Ik wil direct een vergunning aanvragen

  Vraag vergunning aan

 • Tarieven

  Voor een aantal vergunningen moet u leges betalen. Voor het onttrekken van grondwater worden de volgende legeskosten in rekening gebracht:

  • tot en met 5000 m³ per jaar: € 150,00
  • 5001 m³ tot en met 50.000 m³ per jaar: € 1250,00
  • 50.001 m³ tot en met 150.000 m³ per jaar: € 2500,00
  • vanaf 150.001 m³ per jaar: € 5000,00

  Indien onttrokken grondwater wordt geloosd op een oppervlaktewaterlichaam zijn voor de lozing geen leges verschuldigd.

  Een overzicht van de legeskosten kunt u vinden in de Legesverordening (zie onderstaande download) van het hoogheemraadschap.
  Voor meldingen brengt HHNK geen leges in rekening.

 • Hoe lang duurt de afhandeling?

  Hoe lang duurt het?

  Voor reguliere vergunningsaanvragen geldt een afhandelingstermijn van  maximaal 8 weken. HHNK mag de termijn altijd 1 keer met maximaal 6 weken verlengen. Voor meldingen geldt een afhandelingstermijn van maximaal 6 weken

 • Wetgeving

 • Downloads:

 • Regelgeving documentatie:

 • Wet- en Regelgeving

  Vergunningen