Direct lozen op een rioolwaterzuivering

Home > Direct lozen op een rioolwaterzuivering

Direct lozen op een rioolwaterzuivering

 • Samenvatting

  Het is mogelijk afvalwater dat vrijkomt binnen het beheergebied van HHNK per tankwagen aan te bieden op een rioolwaterzuivering. Het betreft afvalwater dat qua samenstelling in aanmerking komt voor lozing op de riolering. Bijvoorbeeld verontreinigd regenwater of inhouden van septic tanks, dixies, afvalwater als gevolg van een calamiteit etc.

 • Voorwaarden

  Voor het lozen van afvalwater rechtstreeks in de rioolwaterzuivering gelden dezelfde regels als voor een lozing in de riolering. 

  • Het hoogheemraadschap accepteert alleen afvalwater dat vrijkomt binnen het beheergebied van het hoogheemraadschap.
  • Gegevens over de samenstelling van het afvalwater dient u te overleggen. HHNK beoordeelt of de lozing kan plaatsvinden. (Bij acceptatie van het afvalwater wordt een overeenkomst afgesloten.)
  • Afvalwater per vracht- of tankwagen wordt alleen geaccepteerd op de rioolwaterzuiveringen Geestmerambacht in Warmenhuizen, Beverwijk in Beverwijk en Texel in Den Burg.
  • Verder worden voorwaarden gesteld aan hoeveelheid en frequentie van de aan te leveren vrachten, kwaliteit van het afvalwater, tijdstippen van aanlevering, controle- en heffingsaspecten.
 • Zo werkt het

  Overeenkomst afvoer per as

  Om te kunnen lozen is toestemming nodig. Hiervoor wordt een overeenkomst afvoer per as gesloten. Voor het aangaan van een overeenkomst is een aanvraagformulier overeenkomst afvoer per as nodig.

  Aanvraag overeenkomst afvoer per as

  Aanvraag indienen

  Vul het formulier zo compleet mogelijk in en stuur het naar het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard, ter attentie van cluster K&O, afdeling Waterketen.

 • Tarieven

  Aan het sluiten van een overeenkomst zijn geen kosten verbonden; wel voor het lozen van afvalwater. Hiervoor geldt de verordening zuiveringsheffing (zie hieronder als regelgeving documentatie).

 • Hoe lang duurt de afhandeling?

  Hoe lang duurt het?

  Voor afhandeling van aanvragen voor een overeenkomst afvoer per as hanteren wij een afhandelingstermijn van maximaal 6 weken.

 • Downloads:

 • Wet- en Regelgeving

  Wvo, afvoer per as, direct lozen op een rioolwaterzuivering