Dempen en/of graven

Home > Dempen en/of graven

Dempen en/of graven

 • Samenvatting

  U wilt een sloot dempen of graven.

  Vergunning

  Voor het dempen en/of graven van een sloot moet u een vergunning aanvragen.

 • Voorwaarden

  Vergunning aanvragen

  Heeft u een vergunning nodig voor uw activiteit(en)? U vraagt een vergunning in het landelijk Omgevingsloket aan.

  Vergunning aanvragen

 • Wet- en Regelgeving

  Regels

  Het verlies aan waterberging door de aanleg van de demping moet volledig worden gecompenseerd door het graven van vervangende waterberging. Dat kan bijvoorbeeld door het verbreden van een bestaande sloot of het graven van een nieuwe sloot. Dit moet wel plaatsvinden binnen hetzelfde peilgebied dan de demping.

  Meer gedetailleerde regels/voorschriften staan in de beleidsregels van het hoogheemraadschap

  Hoe lang duurt het?

  Voor reguliere vergunningsaanvragen geldt een afhandelingstermijn van maximaal 8 weken. HHNK mag de termijn altijd 1 keer met maximaal 6 weken verlengen.

  Kosten

  Voor een aantal vergunningen moet u leges betalen. Hoe hoog deze zijn staat in de Legesverordening  van het hoogheemraadschap.

  Wetgeving

  De Keur, de Algemene regels bij de keur en de beleidsregels van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn van toepassing.

 • Extra 3

 • Openbare documenten