Dam (en duiker) aanbrengen

Home > Dam (en duiker) aanbrengen

Dam (en duiker) aanbrengen

 • Samenvatting

  Dam en duiker aanbrengenGaat u een dam aanleggen of vervangen? Lees wanneer u hiervoor een vergunning nodig hebt.

  Legt u een dam aan? Zorg dan voor een duiker. Een duiker is een buis tussen sloten. Deze buis gaat door een dam heen. Zo kan water van en naar de sloot stromen.

 • Voorwaarden

  • Er wordt in principe slechts één toegangsdam per perceel toegestaan.
  • In de dam wordt een duiker aangelegd met een inwendige diameter van minimaal 0,50 meter. Onder en langs wegen en fietspaden geldt 0,60 meter en in stedelijke gebieden 0,80 meter. In bepaalde gevallen is een nog grotere diameter vereist, afgestemd op de vereiste waterdoorvoer en wordt door het hoogheemraadschap aangegeven.
  • Als in een sloot feitelijk vaarverkeer plaatsvindt of deze heeft zodanige afmetingen dat deze varend onderhouden kan worden, dan wordt alleen een brug of doorvaarbare duiker toegestaan.
  • De maximale lengte van de duiker is 15 meter. De dam kan dus nooit breder worden dan deze 15 meter.
  • Het verlies aan waterberging door de aanleg van de dam moet volledig worden gecompenseerd door het graven van vervangende waterberging.

  Meer gedetailleerde regels/voorschriften staan in de beleidsregels van het hoogheemraadschap

 • Zo werkt het

  U heeft een vergunning nodig voor het aanleggen, verlengen en vervangen van dammen en duikers bij grote sloten en kanalen. Deze wateren hebben we nodig voor de aanvoer en afvoer van water. En om water op te slaan.

  Vergunning aanvragen

 • Hoe lang duurt de afhandeling?

  Hoe lang duurt het?

  Voor reguliere vergunningsaanvragen geldt een afhandelingstermijn van  maximaal 8 weken. HHNK mag de termijn altijd 1 keer met maximaal 6 weken verlengen.

 • Downloads:

 • Regelgeving documentatie:

 • Wet- en Regelgeving

  Vergunningen