Dam (en duiker) aanbrengen

Home > Dam (en duiker) aanbrengen

Dam (en duiker) aanbrengen

 • Samenvatting

  U wilt een dam aanleggen in een sloot ter ontsluiting van een perceel.

 • Zo werkt het

  Vergunning aanvragen

  Heeft u een vergunning nodig voor uw activiteit(en)? U vraagt een vergunning in het landelijk Omgevingsloket aan.

  Vergunning aanvragen

 • Wet- en Regelgeving

  Regels

  • Er wordt in principe slechts één toegangsdam per perceel toegestaan.
  • In de dam wordt een duiker aangelegd met een inwendige diameter van minimaal 0,50 meter. Onder en langs wegen en fietspaden geldt 0,60 meter en in stedelijke gebieden 0,80 meter. In bepaalde gevallen is een nog grotere diameter vereist, afgestemd op de vereiste waterdoorvoer en wordt door het hoogheemraadschap aangegeven.
  • Als in een sloot feitelijk vaarverkeer plaatsvindt of deze heeft zodanige afmetingen dat deze varend onderhouden kan worden, dan wordt alleen een brug of doorvaarbare duiker toegestaan.
  • De maximale lengte van de duiker is 15 meter. De dam kan dus nooit breder worden dan deze 15 meter.
  • Het verlies aan waterberging door de aanleg van de dam moet volledig worden gecompenseerd door het graven van vervangende waterberging.

  Meer gedetailleerde regels/voorschriften staan in de beleidsregels van het hoogheemraadschap

  Hoe lang duurt het?

  Voor reguliere vergunningsaanvragen geldt een afhandelingstermijn van  maximaal 8 weken. HHNK mag de termijn altijd 1 keer met maximaal 6 weken verlengen.

  Kosten

  Voor een aantal vergunningen moet u leges betalen. Hoe hoog deze zijn staat in de Legesverordening van het hoogheemraadschap.

  Wetgeving

  De Keur, de Algemene regels bij de keur en de beleidsregels van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn van toepassing

 • Extra 3

 • Openbare documenten