Dam (en duiker) aanbrengen

Home > Dam (en duiker) aanbrengen

Dam (en duiker) aanbrengen

 • Samenvatting

  Dam en duiker aanbrengenGaat u een dam aanleggen of vervangen? Lees wanneer u hiervoor een vergunning nodig hebt.

  Legt u een dam aan? Zorg dan dat de dam wordt voorzien van een duiker. Dit is een buis tussen sloten. Een duiker wordt in de dam aangebracht en zorgt voor de verbinding tussen de sloten. Hiermee houden we de doorstroming in stand.

 • Voorwaarden

  • Er wordt in principe slechts één toegangsdam per perceel toegestaan. Hier kan van worden afgeweken als er sprake is van bedrijfsvoering op het perceel.
  • In de dam wordt een duiker aangelegd met een inwendige diameter van minimaal 0,50 meter. Onder en langs wegen en fietspaden geldt 0,60 meter en in stedelijke gebieden 0,80 meter. In enkele gevallen kan op basis van de waterafvoer door het hoogheemraadschap worden besloten dat de inwendige diameter groter moet zijn dan 0,80 meter.
  • Als in een sloot feitelijk vaarverkeer plaatsvindt of deze heeft zodanige afmetingen dat deze varend onderhouden kan worden, dan wordt alleen een brug of doorvaarbare duiker toegestaan.
  • De maximale lengte van de duiker is 15 meter. De dam kan dus nooit breder worden dan deze 15 meter.
  • Het verlies aan waterberging door de aanleg van de dam moet volledig worden gecompenseerd door het graven van vervangende waterberging.

  Meer gedetailleerde regels/voorschriften staan in de beleidsregels van het hoogheemraadschap

 • Zo werkt het

  U heeft een vergunning nodig voor het aanleggen, verlengen en vervangen van dammen en duikers bij grote sloten en kanalen. Deze wateren zijn nodig voor het Bergen, aanvoeren en afvoeren van water. En om water op te slaan. Een watervergunning vraagt u aan in het landelijk Omgevingsloket via onderstaande knop.

  Vergunning aanvragen

 • Hoe lang duurt de afhandeling?

  Hoe lang duurt het?

  Voor reguliere vergunningsaanvragen geldt een afhandelingstermijn van  maximaal 8 weken. HHNK mag de termijn altijd 1 keer met maximaal 6 weken verlengen.

 • Downloads:

 • Regelgeving documentatie:

 • Wet- en Regelgeving

  Vergunningen