Brug aanleggen

Home > Brug aanleggen

Brug aanleggen

 • Samenvatting

  U wilt in het gebied van het hoogheemraadschap een brug aanleggen in een sloot ter ontsluiting van een perceel.

 • Voorwaarden

  Vergunning aanvragen

  Heeft u een vergunning nodig voor uw activiteit(en)? U vraagt een vergunning in het landelijk Omgevingsloket aan.

  Vergunning aanvragen

 • Wet- en Regelgeving

  Regels

  Als in een sloot feitelijk vaarverkeer plaatsvindt of deze heeft zodanige afmetingen dat deze varend onderhouden kan worden, dan dient de brug een minimale doorvaartbreedte te hebben van 2,50 meter en een doorvaarthoogte van minimaal 1,10 meter ten opzichte van het plaatselijk geldende peil. Verder dient ten opzichte van het laagst geldende peil een minimale waterdiepte van 0,90 meter aanwezig te zijn. Op grond van publiekrechtelijke plannen kunnen plaatselijk ook andere afmetingen gelden.

  Meer gedetailleerde regels/voorschriften staan in de beleidsregels van het hoogheemraadschap

  Hoe lang duurt het?

  Voor reguliere vergunningsaanvragen geldt een afhandelingstermijn van  maximaal 8 weken. HHNK mag de termijn altijd 1 keer met maximaal 6 weken verlengen.

  Kosten

  Voor een aantal vergunningen moet u leges betalen. Hoe hoog deze zijn staat in de Legesverordening (zie onderstaande download) van het hoogheemraadschap.

  Wetgeving

  De Keur, de Algemene regels bij de keur en de beleidsregels van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn van toepassing.

 • Extra 3

 • Openbare documenten