Bezwaar maken tegen bestuursbesluit

Home > Bezwaar maken tegen bestuursbesluit

Bezwaar maken tegen bestuursbesluit

 • Samenvatting

  Bent u het niet eens met een besluit van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, of bent u belanghebbende? Dan kunt u bezwaar maken.

  U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken. Voordat een bestuursorgaan op het bezwaar reageert, stelt het belanghebbenden vaak (niet altijd) in de gelegenheid het bezwaar mondeling toe te lichten. Dit heet ook wel 'gehoord worden'.

 • Voorwaarden

  U kunt bezwaar aantekenen als er aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • Een bestuursorgaan heeft een beslissing genomen. De schriftelijke weigering een besluit te nemen, of het niet tijdig nemen van een besluit wordt ook gezien als het nemen van een besluit;
  • U bent als belanghebbende rechtstreeks bij het besluit betrokken;
  • U maakt binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar. Daarna bent u te laat.

  In sommige gevallen kan de bezwaarschriftprocedure worden overgeslagen. U kunt dan in het bezwaarschrift het hoogheemraadschap verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter.

 • Zo werkt het

  Online bezwaar maken

  U kunt makkelijk en snel online bezwaar indienen.

  Online bezwaar indienen

  Schriftelijk bezwaar maken

  U kunt een bezwaarschrift ook via de post naar ons sturen. In uw bezwaarschrift zet u in ieder geval de volgende gegevens:

  • Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer;
  • Datum waarop u het bezwaar schrijft;
  • Kenmerk en omschrijving van het schriftelijk besluit waartegen u bezwaar wilt indienen;
  • De redenen waarom u het niet eens bent met het besluit (dit zijn de gronden van uw bezwaar);
  • Machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
  • Uw handtekening.

  Stuur het bezwaarschift naar:

  Dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
  t.a.v de Adviescommissie bezwaren
  Postbus 250
  1700 AG Heerhugowaard

 • Tarieven

  Voor het indienen van een bezwaarschrift hoeft u geen kosten te betalen aan HHNK. Als u zelf kosten heeft gemaakt - bijvoorbeeld voor het inschakelen van professionele rechtsbijstand - dan kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen. Het verzoek voor kostenvergoeding moet u indienen vóórdat er een beslissing op uw bezwaar is genomen. Als de beslissing op uw bezwaar wordt genomen, wordt ook meteen de beslissing genomen of u kosten vergoed krijgt.

 • Hoe lang duurt de afhandeling?

  Naast een bezwaarmogelijkheid kunt u ook gebruik maken van mediation. Wij gaan graag met u in gesprek. Meer informatie over mediation vindt u hier

 • Wetgeving

 • Verwijzingen

  bezwaar

 • Formulieren

 • Downloads:

 • Wet- en Regelgeving

  bezwaar