Beschoeiing aanbrengen

Home > Beschoeiing aanbrengen

Beschoeiing aanbrengen

 • Samenvatting

  U wilt in het gebied van het hoogheemraadschap een beschoeiing aanbrengen om de over tegen afkalving te beschermen.

 • Voorwaarden

  STAP 1: Vergunningcheck

  Wilt u zeker zijn of u een vergunning moet aanvragen of dat een melding volstaat voor uw activiteiten? Doe een vergunningcheck en kijk of u een vergunning nodig heeft.

  Doe een vergunningcheck

 • Zo werkt het

  STAP 2: Vergunning aanvragen

  Heeft u een vergunning nodig voor uw activiteit(en)? U vraagt een vergunning in het landelijk Omgevingsloket aan.

  Vergunning aanvragen

 • Meenemen

  STAP 3: Melding indienen

  Is een melding aan HHNK voldoende voor uw activiteiten? Meld uw werkzaamheden altijd vooraf!

  Melding indienen

 • Wet- en Regelgeving

  Regels

  • De beschoeiing wordt strak langs de oeverlijn geplaatst, zodanig dat de sloot niet wordt versmald.
  • Bij het (deels) vervangen van een bestaande beschoeiing wordt de nieuwe beschoeiing op dezelfde plaats aangebracht.

  Meer gedetailleerde regels/voorschriften staan in de beleidsregels van het hoogheemraadschap.

  Hoe lang duurt het?

  Voor reguliere vergunningsaanvragen geldt een afhandelingstermijn van  maximaal 8 weken. HHNK mag de termijn altijd 1 keer met maximaal 6 weken verlengen.
  Voor meldingen geldt een afhandelingstermijn van maximaal 6 weken

  Kosten

  Voor een aantal vergunningen moet u leges betalen. Hoe hoog deze zijn staat in de Legesverordening (zie onderstaande download) van het hoogheemraadschap. Voor meldingen brengt HHNK geen leges in rekening.

  Wetgeving

  De Keur, de Algemene regels bij de keur en de beleidsregels van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn van toepassing.

  Terug naar

 • Extra 3

 • Openbare documenten