Beoordeling van uw kwijtscheldingsverzoek

Home > Beoordeling van uw kwijtscheldingsverzoek

Beoordeling van uw kwijtscheldingsverzoek

 • Samenvatting

  Als u kwijtschelding aanvraagt, of afgelopen jaar kwijtschelding heeft gekregen, toetsen wij meestal eerst of u direct kwijtschelding kunt krijgen. U hoeft dan dus nog geen gegevens op te sturen. Met gegevens van de Belastingdienst, het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en de Basisregistratie Personen (BRP) beoordelen wij of u direct voor kwijtschelding in aanmerking komt.

 • Zo werkt het

  Wel of niet direct kwijtschelding?  Wel

  Als u direct kwijtschelding krijgt, ziet u dit op het aanslagbiljet staan: 'Hiervoor is kwijtschelding verleend'. Het te betalen bedrag staat dan op € 0,00. Als het aanslagbiljet al aan u is verzonden, dan krijgt u een brief.

  Niet

  Als u niet direct kwijtschelding krijgt, ontvangt u een brief. In deze brief staat waarom u niet direct kwijtschelding krijgt. Dit wil dus niet zeggen dat u niet in aanmerking zou kunnen komen voor kwijtschelding, maar er is meer informatie nodig om dit te kunnen beoordelen. U heeft de mogelijkheid om gegevens aan te leveren waarmee u kunt aantonen dat u toch recht heeft op kwijtschelding. In de brief staat wat u dan moet opsturen. Nadat wij deze gegevens hebben ontvangen, beoordeelt een medewerker uw verzoek om kwijtschelding.

  Brochure kwijtschelding

  Wilt u meer weten over de inhoudelijke behandeling en beoordeling van uw kwijtscheldingsverzoek? Hierover vindt u informatie in onze brochure Kwijtschelding (zie hieronder als download).

  Wet- en regelgeving

  Bij het beoordelen van uw verzoek om kwijtschelding volgen wij de kwijtscheldingsregeling HHNK 2017 en het kwijtscheldingsbeleid. Dit beleid staat in de Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990 en de Leidraad invordering waterschapsbelastingen.

 • Ga naar:

  Mijn HHNK

  In de persoonlijke omgeving Mijn HHNK kunt u makkelijk, snel en veilig zaken regelen bij het Hoogheemraadschap. In Mijn HHNK zijn uw gegevens beschermd, omdat u veilig kunt inloggen met DigiD of eHerkenning.

  Inloggen

 • Wetgeving

 • Downloads:

 • Wet- en Regelgeving

  verontreinigingsheffing