Bebouwing of verharding aanbrengen

Home > Bebouwing of verharding aanbrengen

Bebouwing of verharding aanbrengen

 • Samenvatting

  Bebouwing of verharding Gaat u meer dan 800m² grond bebouwen of verharden met bijvoorbeeld bestrating? Dan heeft u een watervergunning nodig.

 • Voorwaarden

  Door het aanbrengen van bebouwing of verharding komt regenwater sneller in de sloot of het rioolstelsel terecht. Tijdens extreme regenval leidt dit tot pieken in de waterstand met wateroverlast als gevolg. Als u verharding of bebouwing aanbrengt, moet u zorgen voor voldoende ruimte voor de opvang van regenwater. De voorkeur voor waterberging is het behouden van infiltratie in groenstroken of grasvelden. Lukt dit niet dan zijn er ook andere manieren van waterberging zoals graven of verbreden van een sloot, het aanleggen van grasdaken, wadi’s of een waterbassin. Meer informatie en voorbeelden van waterberging leest u in de flyer 'Bebouwing of verharding aanbrengen - Maatwerk bij het bergen van overtollig regenwater' (zie hieronder bij Regelgeving Documentatie)

  Bij bouwen langs dijken zijn er aanvullende regels.

  De gedetailleerde regels en voorschriften staan in de watertoets en de beleidsregels van het hoogheemraadschap.

 • Zo werkt het

  Vergunning aanvragen

  U vraagt de watervergunning in het landelijk Omgevingsloket aan.

  Vergunning aanvragen

 • Tarieven

  U betaalt legeskosten voor de behandeling van de vergunningaanvraag. Wij hanteren verschillende tarieven:

  • aanbrengen van verharding: € 90,-. (de compensatie is reeds aangebracht of er is sprake van infiltratie in de eigen percelen zonder afvoer naar oppervlaktewater);
  • aanbrengen van verharding èn het graven of verbreden van een sloot ter compensatie van de verharding (in één vergunningsaanvraag): € 90,-;
  • aanbrengen van verharding èn het aanleggen van een alternatieve waterberging (in één vergunningaanvraag): € 150,-

  Uitleg is terug te vinden in de Legesverordening (zie hieronder bij Regelgeving Documentatie).

 • Hoe lang duurt de afhandeling?

  Hoe lang duurt het?

  Voor reguliere vergunningsaanvragen geldt een afhandelingstermijn van maximaal 8 weken. HHNK mag de termijn altijd 1 keer met maximaal 6 weken verlengen.

 • Downloads:

 • Regelgeving documentatie:

 • Wet- en Regelgeving

  Vergunningen