Bebouwing en/of verharding aanbrengen

Home > Bebouwing en/of verharding aanbrengen

Bebouwing en/of verharding aanbrengen

 • Samenvatting

  Oppompen uit en terugbrengen van grondwater in de bodem

  • U wilt korte tijd (enkele weken of maanden) een kleine hoeveelheid water oppompen uit de bodem. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van een kelder of het bouwen van een huis.
  • U wilt grondwater oppompen uit de bodem voor het beregenen van de tuin en het water is niet geschikt.

  Vergunning of melding

  Moet u een melding doen of een vergunning aanvragen. Weet u niet wat bij uw werk van toepassing is, gebruik de vergunningchecker. Na het invullen van de checker weet u precies welke regels voor u gelden. U weet direct of u een vergunning moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag kunt.

  STAP 1: Doe de vergunningcheck

  Wilt u zeker weten of u een vergunning nodig hebt, of dat een melding volstaat? Doe een vergunningcheck en kijk of u een vergunning nodig heeft.  Doe een vergunningcheck

  STAP 2: Vergunning aanvragen

  Heeft u een vergunning nodig? U vraagt een vergunning in het landelijk Omgevingsloket aan.

  Vergunning aanvragen

  STAP 3: Melding indienen 

  Is een melding aan HHNK voldoende voor uw activiteiten? Meld uw werkzaamheden altijd vooraf!

  Melding indienen

 • Wet- en Regelgeving

  Regels

  • Door het aanbrengen van bebouwing en verharding zal neerslag versneld worden afgevoerd naar de sloot, al dan niet via het rioolstelsel. Dit leidt tijdens extreme regenval tot pieken in de waterstand met wateroverlast als gevolg. Om ervoor te zorgen dat de waterhuishoudkundige situatie niet verslechtert ten gevolge van de verhardingstoename moeten er in het desbetreffende peilgebied compenserende maatregelen worden getroffen, meestal door het graven of verbreden van een sloot.
  • Bij bouwen langs dijken zijn er aanvullende regels.

  Meer gedetailleerde regels/voorschriften staan in de watertoets en de beleidsregels van het hoogheemraadschap.

  Hoe lang duurt het?

  Voor reguliere vergunningsaanvragen geldt een afhandelingstermijn van  maximaal 8 weken. HHNK mag de termijn altijd 1 keer met maximaal 6 weken verlengen.
  Voor meldingen geldt een afhandelingstermijn van maximaal 6 weken

  Kosten

  Voor een aantal vergunningen moet u leges betalen. Hoe hoog deze zijn staat in de Legesverordening (zie onderstaande download) van het hoogheemraadschap. Voor meldingen brengt HHNK geen leges in rekening.

  Wetgeving

  De Keur, de Algemene regels bij de keur en de beleidsregels van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn van toepassing.

  Terug naar

 • Extra 3

 • Openbare documenten