Zuivering Zaandam-Oost wordt energiefabriek

Home > Actueel > Nieuws > Zuivering Zaandam-Oost wordt energiefabriek

Zuivering Zaandam-Oost wordt energiefabriek

RSS
Dit item is verlopen op 08-05-2019.

De rioolwaterzuivering (rwzi) Zaandam-Oost wordt een energiefabriek. De slibvergistingscapaciteit breiden we uit, waardoor de rwzi meer biogas produceert. Ook plaatsen we zonnepanelen. Hiermee levert de zuivering bijna net zoveel energie als deze verbruikt en is zo op weg naar een energiefabriek.

Op diverse zuiveringen produceren we biogas door slib te vergisten. De rwzi in Zaandam-Oost is een van de zuiveringen die beschikt over een dergelijke installatie. Door de capaciteit in Zaandam-Oost uit te breiden, produceren we jaarlijks 400.000 m3 biogas extra en omgezet in elektriciteit. Ook plaatsen we volgend jaar zonnepanelen op het terrein. Met deze maatregelen voorziet de zuivering straks in ruim 90% van haar energiebehoefte. De elektriciteit gebruiken we voor de aansturing van de zuiveringsprocessen.

Uitbreiding

De uitbreiding van de slibvergisting heeft niet alleen voordelen voor de energiehuishouding op de zuivering zelf. Door meer slib te vergisten, neemt het totale volume aan slib af waardoor er minder slib gedroogd hoeft te worden in de gasgestookte installatie in Beverwijk. De gasrekening gaat hiermee omlaag. De eerste opbrengsten zijn eind 2019 te verwachten als de uitbreidingswerkzaamheden zijn afgerond. Hierna worden de zonnepanelen geplaatst.

Biogas en zonne-energie

De 21 Nederlandse waterschappen beheren in totaal 350 zuiveringen en winnen op dit moment 120 miljoen m3 biogas terug. Dat is voldoende om jaarlijks alle huishoudens in een stad als Nijmegen met 170.000 inwoners van energie te voorzien. De verwachting is dat dit de komende jaren zal stijgen tot 140 miljoen m3. De waterschappen investeren ook in zonne-energie. HHNK gebruikt hiervoor onder meer de terreinen van de zuiveringen.

Energieneutraal in 2025

Naast de productie van biogas en inzet op zonne-energie investeren wij samen met de andere waterschappen ook in groene energie uit andere bronnen zoals bijvoorbeeld wind en aquathermie. Dit past in de ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn.