Zandsproeien en Chinese wolhandkrab kweken hebben de toekomst

Home > Actueel > Nieuws > Zandsproeien en Chinese wolhandkrab kweken hebben de toekomst

Zandsproeien en Chinese wolhandkrab kweken hebben de toekomst

RSS
Dit item is verlopen op 22-03-2017.

Tijdens de uitreiking van de Waterinnovatieprijs 2016 op donderdagmiddag 17 november vielen we dubbel in de prijzen. De proeftuin Achteroever Wieringermeer won de prijs in de categorie Voldoende water. Het project Zandsproeien bij dijkverbetering Nauernasche Vaart werd beloond met de Publieksprijs.

Dubbel prijs tijdens uitreiking Waterinnovatieprijs 2016

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) viel donderdagmiddag 17 november dubbel in de prijzen tijdens de uitreiking van de Waterinnovatieprijs 2016. De proeftuin Achteroever Wieringermeer won de prijs in de categorie Voldoende water. Het project Zandsproeien bij dijkverbetering Nauernasche Vaart werd beloond met de Publieksprijs.

De winnaars werden door de jury vooral geprezen om hun omgevingsbewuste aanpak en het scherpe oog voor duurzaamheid. De Unie van Waterschappen reikt elk jaar de Waterinnovatieprijs uit aan innovatieve waterprojecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van waterschappen: veiligheid, schoon water en voldoende water.

Chinese wolhandkrab

In de categorie Voldoende water ging de juryprijs naar de proeftuin Achteroever Wieringermeer van HHNK en partners. In de proeftuin experimenteren publieke en private partners op een boerderij van 20 hectare met nieuwe verdienmodellen op het gebied van zoet water. Het project richt zich op 3 nieuwe economische kansen: zilte teelt, kweek van Chinese wolhandkrab en ichthyoponics (een combinatie tussen drijvende teelten en visteelt). De ontwikkelingen met Achteroevers dragen bij aan het versterken van de regionale positie van de Kop van Noord-Holland en de positie als wereldleider op het grensvlak van de water- en agrarische sector.

Innovatief zandsproeien

De publieksprijs ging naar het project Zandsproeien bij dijkverbetering Nauernasche Vaart, een inzending van HHNK en Beens Dredging. Om de achterliggende polders veilig te houden voor hoogwater werd de dijk aan de oostzijde van de Nauernasche Vaart in de gemeente Zaanstad afgelopen jaren verbeterd. Dit gebeurde op innovatieve wijze. Vanaf een schip in de vaart werd met een grote arm een laagje zand op de baggerbodem van de sloot onderaan de dijk gesproeid. Dit zandpakket zorgt voor de nodige tegendruk om de dijk voor de komende jaren stabiel te houden. Hierdoor waren slootverleggingen en de inzet van zwaar bouwmaterieel op de dijk niet nodig.

Battle of the Beach

In de categorie Waterbewustzijn won het educatieve evenement voor scholen Battle of the Beach. Waterschappen, waaronder HHNK, en andere overheden en organisaties willen met dit jaarlijkse evenement jongeren interesseren voor de Watersector om ook in de toekomst Nederland als waterland internationaal te laten floreren.

De winnaars van de Waterinnovatieprijs 2016 krijgen een versnellingstraject aangeboden, waarbij de wensen en behoeften voor de toekomst worden geïnventariseerd. Meer informatie over de Waterinnovatieprijs op www.waterinnovatieprijs.nl