Weer een stap naar een klimaatbestendig Noorderkwartier

Home > Actueel > Nieuws > Weer een stap naar een klimaatbestendig Noorderkwartier

Weer een stap naar een klimaatbestendig Noorderkwartier

RSS
Dit item is verlopen op 18-11-2016.

Het klimaat verandert. De zeespiegel stijgt. Regenbuien worden frequenter en vooral steviger. Droge periodes duren langer. Omdat de gevolgen hiervan van impact hebben op het hele Noorderkwartier, ontwikkelde HHNK samen met waterpartners het Waterprogramma 2016-2021. Op woensdag 16 december heeft het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dit Waterprogramma vastgesteld.

Waterpartners werken aan concrete plannen waterbeheer

Het Waterprogramma is een reeks aan maatregelen, activiteiten, prioriteiten en samenwerkingsplannen rond watervraagstukken en een concrete stap in een langlopend traject; de Deltavisie. In 2013 hebben meer dan 300 mensen van 70 organisaties deelgenomen aan zogenaamde Watertafels, waar zij hun input voor het Waterprogramma hebben geleverd. Nu het Waterprogramma is vastgesteld werken hoogheemraadschap, PWN, gemeenten, de agrarische sector, natuurbeheerders, de provincie, Rijkswaterstaat, leidingbeheerders, crisisbeheerorganisaties en kennisinstituten samen verder aan 16 verschillende waterthema's.

Klimaatbestendige Stad

Een van die thema's is de Klimaatbestendige Stad. Hevigere regenval, langdurigere droogte en meer warme dagen, door klimaatverandering neemt de druk op het stedelijke leefgebied toe. Dit zorgt nu al voor omvangrijke schade aan gebouwen, infrastructuren, openbare ruimte, gezondheid en economie. Vanuit het landelijke Deltaprogramma is de ambitie neergelegd dat steden in 2050 klimaatbestendig zijn.

Klimaat-stresstest

Het streven is dat in 2020 bij alle gemeenten een klimaat-stresstest is uitgevoerd, waarbij risico's in kaart zijn gebracht. Er wordt ruimte geboden voor burgerinitiatieven om een bijdrage te leveren aan noodzakelijke maatregelen vanwege de klimaatveranderingen. Gemeente Den Helder is bijvoorbeeld in Nieuw Den Helder op de locatie Kreekpark met betrokken partijen in gesprek om de buurt op te knappen. Daarbij wordt meteen rekening gehouden met de klimaatontwikkelingen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Waterprogramma 2016-2021 en de thema's waar de komende jaren met waterpartners aan wordt gewerkt? Kijk op www.hhnk-waterprogramma.nl.