Watertekort blijft, HHNK beperkt Wilhelminasluis

Home > Actueel > Nieuws > Watertekort blijft, HHNK beperkt Wilhelminasluis

Watertekort blijft, HHNK beperkt Wilhelminasluis

RSS
Dit item is verlopen op 26-09-2018.

De soms hevige regenbuien van afgelopen week hebben de droogtesituatie in Nederland niet structureel verbeterd. Plaatselijk is er een tijdelijke verlichting, maar over het algemeen zijn de effecten van watertekort nog in heel het land voelbaar. Aldus het landelijke Managementteam Watertekorten vorige week.

Ook in het Noorderkwartier duurt de droogte onverminderd voort. Natuurlijk is er regen gevallen, en hier en daar steken grassprieten en gewassen de kop weer op. Maar de neerslag is bij lange na niet voldoende om de tekorten van de afgelopen drie maanden op te heffen. Om verzilting van het Noorderkwartier tegen te gaan, geldt vanaf vandaag een zogenaamd economisch schutregime op de Wilhelminasluis in Zaandam. Deze maatregel gold al voor de Helderse Koopvaarderschutsluis. Dat betekent dat de sluis alleen schut voor beroepsvaart. Voor alleen pleziervaart is de sluis gesloten, tenzij deze bootjes met de beroepsvaart mee kunnen. Hiermee voorkomen we verlies van zoet water en indringeng van zout Noordzeekanaalwater.

Waterkwaliteit verslechtert verder

De waterkwaliteit is de afgelopen week niet echt verbeterd. De waterkwaliteit is gebaat bij een betere doorstroming van het water en daar is meer regen en meer aanvoer vanuit de rivieren voor nodig. Er zijn nog steeds meldingen van blauwalgen, botulisme en vissterfte. In het Noorderkwartier is het aantal negatieve zwemadviezen- en verboden overigens licht afgenomen. Blijft u echter nog steeds de actuele kwaliteit checken via www.zwemwater.nl.

Problemen landbouw en natuur houden aan

Ook de negatieve effecten op landbouw en natuur houden aan. Relatief valt het in het Noorderkwartier nog mee, vergeleken met andere delen van Nederland. Daar proberen waterschappen met maatregelen zoals het plaatsen van noodpompen de waterstanden in natuurgebieden op peil te houden om onherstelbare schade te voorkomen. Van een beregeningsverbod in het Noorderkwartier is op dit moment geen sprake.

Regionale verschillen

De problemen door de droogte kunnen regionaal sterk verschillen. In het westen van het land is de indringing van zout water vanuit zee, vanwege de verminderde tegendruk van zoet water uit de rivieren, een probleem. Door de maatregelen ondervindt de scheepvaart hinder. In het oosten en het zuiden van Nederland heeft de droogte grote impact op natuur en landbouw.

In de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) en het Managementteam Watertekorten bekijken de betrokken ministeries, Rijkswaterstaat, KNMI, waterschappen en provincies elke week of er aanvullende droogtemaatregelen nodig zijn.