Wateroverlast en Westerdijk

Home > Actueel > Nieuws > Wateroverlast en Westerdijk

Wateroverlast en Westerdijk

RSS

22 oktober update, 13.00 uur – Westerdijk krijgt peilbuizen

De Westerdijk is op dit moment stabiel. Dat hebben metingen van de zichtlijnen en metingen van de scheur uitgewezen. De dijk beweegt niet meer en de scheur groeit ook niet meer.

Eind vorige week zijn er peilbuizen in de dijk geplaatst. Met deze buizen kunnen we de waterstand in het binnenste van de dijk in kaart brengen. Ook kunnen we meten of deze waterstand afneemt of toeneemt. De buizen moeten zich na plaatsing eerst een paar dagen 'zetten' voordat er betrouwbare cijfers af te lezen zijn. Zodra de betrouwbare cijfers afleesbaar zijn, houden we deze metingen meerdere dagen in de gaten. Dat geeft ons een beeld van de waterstanden in de dijk en de schommelingen daarvan. Op basis van deze extra gegevens kunnen we beter bekijken welke aanpak het beste is om de problemen te verhelpen.

Inmiddels zijn in alle polders de waterpeilen weer in orde. Overal zijn de noodpompen uitgeschakeld en weggehaald. De gemalen draaien nog wel, want ook de afgelopen dagen viel er nog regen. Met de gemalen houden we de polders op het juiste peil. Ook het water dat op het land ligt, zakt langzaam uit naar de sloten en wordt weggemalen.
 

14 oktober - Update, 14.15 uur - De polderpeilen dalen; Westerdijk stabiel

De inzet van diverse noodpompen helpt. In de polder Zuid-Schermer, Wieringermeer en de Vennewaterspolder dalen de peilen. Het water komt vertraagd vrij: dat betekent dat zodra we pompen vanuit de sloot naar de boezem, het water vanuit het naastgelegen land zijn weg zoekt naar de sloten. We zullen dus nog wel even bezig zijn. Maar goed nieuws, het water zakt langzaam.

De gemalen in de polders zijn bemeten op veel regen in korte tijd. De hoeveelheid die woensdag en vrijdag viel, vergde echter wat extra hulp in de vorm van pompen.

Op een gegeven moment zijn de polders weer op peil en zetten we de noodpompen uit. De pompen zullen daarna nog wel stand by blijven staan. Er wordt voor donderdag met name een regenactige dag voorspeld. Hoeveel, waar en wanneer die regen valt, is nu nog onbekend.

De Westerdijk is het weekend goed doorgekomen. De dijk is stabiel. Om te monitoren meten we de spanning van het water in de dijk, en met jalons zijn zichtlijnen uitgezet. Een zichtlijn bestaat uit drie rijen van elk zeven jalons. Deze zijn heel precies ingemeten. Aan de hand van deze lijnen kunnen we zien dat de dijk niet beweegt.

De maatregelen op de Westerdijk blijven van kracht: versmalde rijstrook, geen vrachtverkeer en de big bags blijven voorlopig liggen. Daarom blijft het voetpad onderaan de dijk afgesloten. Het maken van plannen voor een structurele reparatie van de Westerdijk neemt de tijd. Dat moet zorgvuldig gebeuren.

Video van pomp bij gemaal Willem Alexander door Joop Beumer


 

13 oktober - Update, 00.15 uur - Gemaal Willem Alexander maalt op volle kracht

Het peil in de polder Zuid-Schermer wil maar niet zakken. De laaggelegen polder heeft de afgelopen dagen enorm veel regen gekregen. Het gemaal Willem Alexander op de Oostdijk, ter hoogte van Driehuizen, maalt op volle kracht.

Omdat we niet zeker weten hoeveel regen er nog gaat komen, bouwen we vanavond naast het gemaal een preventieve noodpomp op. Deze kan 70 kubieke meter per minuut (70.000 liter) uit de polder trekken. Helaas moeten we de buizen over de Oostdijk naar de ringvaart leggen. De weg op de Oostdijk is nu gestremd.

Ook in de Wieringermeer en de Vennewaterspolder bij Heiloo draaien extra pompen. Dit zijn kleinere, gekoppeld aan een tractor.

Plaatsen noodpomp bij gemaal Willem Alexander op de Oostdijk ter hoogte van Driehuizen Plaatsen noodpomp bij gemaal Willem Alexander op de Oostdijk ter hoogte van Driehuizen 

Noodpomp bij gemaal Willem Alexander op de Oostdijk ter hoogte van Driehuizen Noodpomp bij gemaal Willem Alexander op de Oostdijk ter hoogte van Driehuizen


11 oktober - Update 19.45 uur - Waterbeheer

In vier dagen tijd is met 94,2 mm meer dan 90% van de normale hoeveelheid regen in oktober gevallen. Met verhoogde inzet werken wij er hard aan om dit te verwerken. Er zijn grote verschillen, met pieken in omgeving Heiloo-Limmen, in de Schermer en in mindere mate West-Friesland.

Alle gemalen draaien. De grote gemalen De Helsdeur (Den Helder), C. Mantel (Schardam) en het Zaangemaal (Zaandam) draaien met 9 van de 10 pompen. De hoeveelheid water is dusdanig groot dat het naar verwachting meerdere dagen kost om de normale waterniveaus te bereiken. Ook zijn de waterbergingen ingezet. Als gevolg van onder meer deze acties zijn de polderpeilen wat afgevlakt.

Voor de komende 24 uur wordt voor Noord-Holland circa 15mm neerslag verwacht. De polderpeilen zullen stabiel-hoog blijven of licht dalen.

Extra pomp ingezet  


11 oktober - Update 16.30 uur - Geen acuut gevaar, veiligheid dijk niet in geding

Er is sinds vanmiddag geen acuut gevaar, de veiligheid van de dijk is niet in het geding. De maatregelen (big bags, minder verkeer) lijken te helpen. We hebben zichtpalen geplaatst om eventuele veranderingen in de dijk snel te kunnen zien.


11 oktober - Update, 11.00 uur - Verkeersmaatregelen van kracht

De afgelopen nacht van donderdag 10 oktober op vrijdag 11 oktober is om 02.00 uur het sein ‘stabiel’ gegeven. Er zijn 100 big bags met zand onderaan de dijk neergezet. Het gewicht geeft een tegendruk die verdere vervorming van de dijk moet voorkomen. Om bij de locatie te kunnen komen hebben we helaas 10 knotwilgen moeten verwijderen.

Om de dijk te ontlasten geldt er sinds donderdagavond een verbod voor zwaar verkeer op de dijk. Vooralsnog kunnen auto's en fietsers van de dijk gebruik blijven maken. Alleen het deel van de dijk met de scheur in het wegdek is afgezet waardoor de weg daar deels versmald is. Ook geldt er daar een snelheidsbeperking van 30 km/uur. We roepen inwoners op, om voor de verkeersveiligheid, zoveel mogelijk een andere route te kiezen.

Er is nu geen acuut gevaar, de veiligheid van de dijk is niet in het geding. Onze medewerkers ter plaatse houden de dijk goed in de gaten, ook hebben we meetinstrumenten geplaatst. Met meetinstrumenten volgen we de scheurvorming. Ook meten we de natheid van de dijk en eventuele verdere vervorming van de dijk. Dijkspecialisten werken ondertussen aan een plan om wegdek en onderliggend dijkdeel te repareren. Als het nodig is, nemen we aanvullende maatregelen.

Kijk ook op de Vraag & Antwoord-pagina Westerdijk Hoorn voor meer informatie.


 

10 oktober 2019 - Update, 22.00 uur – Plaatsen Big Bags ter stabilisatie

Gedeeltelijke wegafzetting vanaf Hoorn richting Zuid-ScharwoudeDoor de aanhoudende regen van de afgelopen weken is de situatie aan de Westerdijk verslechterd. De oude dijk is verzadigd met regenwater en vertoont tekenen van vervorming. HHNK neemt direct maatregelen om de dijk te stabiliseren en het verkeer veilig langs de plek te leiden.

Enige tijd geleden werd al een scheur in het asfalt geconstateerd. Deze zou op een geschikt moment gerepareerd worden. De hevige regenval van de afgelopen week en vooral van woensdag heeft de dijk verzwakt. Er is namelijk regenwater in de scheur gelopen, waardoor de dijk van binnen verzadigd raakt met water. Om verder inregenen te voorkomen wordt deze week al met regelmaat koud asfalt in de scheur gestopt. Tot nu toe tevergeefs.

Stevige maatregelen

De scheur in het wegdek wordt langzaam groter en ook de binnenzijde van het dijktalud – dus aan de landzijde – vertoont een kleine vervorming. Deze signalen zijn aanleiding om per direct zichtbare en steviger maatregelen te nemen.

Verkeer op de dijk

Om de dijk te ontlasten geldt er nu een verbod voor zwaar verkeer op de dijk. Daarnaast wordt het reeds afgezette deel van de dijk verlengd en verbreed. Vooralsnog kunnen auto's en fietsers van de dijk gebruik blijven maken. Ook geldt er voor verkeer een snelheidsbeperking ter plaatse.

De robuuste big bags die de dijk ondersteunenBig bags ter stabilisatie

Aan de voet van de dijk worden zogenaamde big bags met zand geplaatst. Deze staan op het voetpad. Met deze plaatsing is donderdagavond begonnen. Het gewicht van de big bags geeft een tegendruk tegen verdere vervorming van de dijk en moet leiden tot stabilisering van de situatie.

Nauwgelet volgen

Met meetinstrumenten volgen we de scheurvorming. Ook meten we de natheid van de dijk en eventuele verdere vervorming van de dijk. Dijkspecialisten werken ondertussen aan een plan om wegdek en onderliggend dijkdeel te repareren.

Voor verdere berichten: volg het tabblad 'nieuws' op www.hhnk.nl. U vindt 'nieuws' onder 'menu' of kijk op de Vraag & Antwoord-pagina Westerdijk Hoorn

Reparatiewerkzaamheden aan Westerdijk in Hoorn

Reparatiewerkzaamheden aan Westerdijk in Hoorn