Waterinnovatiefonds ondertekent eerste financiering

Home > Actueel > Nieuws > Waterinnovatiefonds ondertekent eerste financiering

Waterinnovatiefonds ondertekent eerste financiering

RSS
Dit item is verlopen op 06-08-2019.

Gisteren hebben het Nationaal Groenfonds en Nieuwe Generatie Constructiematerialen (NGCM) getekend voor de eerste financiering vanuit het Waterinnovatiefonds van het hoogheemraadschap. NGCM krijgt de financiering voor de verdere uitrol van hun milieuvriendelijke en circulaire coating voor betonconstructies.

Het Nationaal Groenfonds is fondsbeheerder en verstrekt de financieringen. NGCM-directeur Henkjan Gilbers en Jean-Paul Schaaij, directeur Nationaal Groenfonds, ondertekenden de overeenkomst.

Versnelde innovaties

HHNK heeft vorig jaar het Waterinnovatiefonds opgericht om innovaties op het gebied van duurzame energie, circulaire economie, waterkwaliteit en waterveiligheid versneld op de markt te brengen. De innovatieve bedrijven kunnen uit heel Nederland komen, maar hun product of idee moet wel toepasbaar zijn voor HHNK.

Hoogheemraad Jan Kramer: “Wij helpen bedrijven met een kansrijk product voor het waterbeheer de laatste stap naar de markt te zetten. Het product van NGCM is een mooi voorbeeld dat bijdraagt aan schoon en gezond water.”

Milieuvoordelen

NGCM heeft de wereldwijde licentie voor de verkoop van de speciale nabehandeling die door middel van natuurlijke producten als water, alginaat en betoniet het beton beschermt tegen uitdroging. Het milieuvoordeel ten opzichte van de traditionele behandelmethodes - een chemische nabehandeling en tijdelijk afdekken met plastic - is enorm. Er komen geen giftige stoffen in het (water)milieu, geen plastic afval en het product is onschadelijk voor mens en milieu. Daarnaast neemt ook de houdbaarheid van het beton met meer dan 50% toe. Het product is ontwikkeld bij de TU Delft en komt op de markt onder de naam Delft Green Curing.

Circulaire keten

Voor HHNK is deze behandelwijze belangrijk, omdat de gebruikte chemicaliën vaak in het oppervlaktewater terechtkomen en slecht zijn voor de waterkwaliteit. Daarnaast heeft HHNK zelf ook veel beton nodig voor viaducten, waterkeringen etc. Verder is het in sommige gevallen mogelijk alginaat te winnen vanuit afvalwater of slib, waarmee waterschappen bijdragen aan een meer circulaire keten. Alle reden voor HHNK en het Nationaal Groenfonds om Delft Green een stap verder te helpen bij het veroveren van de betonmarkt. En die markt is groot; alleen al in Nederland gaat het jaarlijks om zo’n 18 miljoen m2 beton.

Henkjan Gilbers, directeur NGCM: “De nominatie voor een lening uit het Waterinnovatiefonds door het hoogheemraadschap is een belangrijke stap voor Delft Green. Een relevante, grote speler geeft aan een duidelijk belang te zien bij een succesvolle introductie van Delft Green producten. Dat de financiering nu geformaliseerd is laat zien dat er veel vertrouwen is in de mogelijkheden van onze producten en de organisatie zelf. Door de ondersteuning zullen we de volgende stappen in onze groei veel sneller kunnen nemen."

Dick Boddeus, investmentmanager Nationaal Groenfonds: “We hebben al veel mooie innovaties zoals die van NGCM voorbij zien komen. Bijvoorbeeld op het gebied van slibverwerking, schoonmaken van oppervlaktewater of grondwatermeetsystemen. Veelbelovende innovaties, waarbij financiering vaak een bottleneck is. Het Waterinnovatiefonds kan in die situaties verder helpen.”

Pitch

Twee keer per jaar organiseert HHNK een pitch, waar de ondernemers hun product kunnen presenteren voor een selectiecommissie met experts vanuit HHNK en STOWA, het kenniscentrum voor Waterschappen. Bij akkoord van de selectiecommissie volgt een financieringstraject bij het Nationaal Groenfonds. Inmiddels hebben ruim 20 partijen een pitch gedaan, waarvan er 9 goedgekeurd zijn. Naast NGCM zijn op dit moment nog vier partijen in gesprek met het Groenfonds voor financiering van hun projecten. Nieuwe pitchrondes zijn in juni en december dit jaar.