Watererfgoed vertelt ons waterverhaal

Home > Actueel > Nieuws > Watererfgoed vertelt ons waterverhaal

Watererfgoed vertelt ons waterverhaal

RSS
Dit item is verlopen op 16-05-2018.

In september stelde ons algemeen bestuur de visie op ons watererfgoed vast. Drie leidende principes helpen ons om op een goede wijze met ons watererfgoed om te gaan.

Door onze rijke en lange geschiedenis hebben wij als hoogheemraadschap een veelheid aan watererfgoed. Sluizen, gemalen, molens, polders, dijken, dijkpalen, glazen, hensbekers en bodebussen vertellen samen het verhaal van ons waterbeheer door de eeuwen heen. Al het watererfgoed is te verbinden aan onze waterschapstaak. Met al die gebouwen en voorwerpen kunnen wij uitstekend ons waterverhaal vertellen. Zo kunnen wij inzetten op het vergroten van het waterbewustzijn en de erkenning van onze taken.

Dit is in een notendop de kern van onze visie op watererfgoed, die in september is vastgesteld door het algemeen bestuur.

Drie leidende principes

De visie beschrijft drie leidende principes die ons helpen om op een goede wijze om te gaan met ons watererfgoed:

  1. Watererfgoed is onze zorg

    Dit betekent dat we ons operationele en niet-operationele watererfgoed ook met zorg onderhouden. Bij onderhoud hebben we oog voor de waarde van dit erfgoed en hierop richten we de onderhoudsplannen in. Ook het watererfgoed dat niet meer operationeel is, blijft onze zorg.

  2. Watererfgoed is van en voor iedereen

    Dit betekent onder meer dat wij watererfgoed waar mogelijk toegankelijk maken en houden voor onze inwoners, in samenwerking met erfgoedpartijen en anderen. Het betekent ook dat wij ons erfgoed actief in de schijnwerpers zetten.

  3. Het operationele waterstaatkundig gebruik van het erfgoed gaat altijd voor

    Wanneer er vanuit onze wateropgaven aanpassingen gedaan moeten worden aan keringen, dijken en objecten is het belangrijk om de erfgoedwaarden mee te nemen. Bij erfgoedwaarden moet je denken aan de cultuurhistorische waarde, de zeldzaamheid en de herkenbaarheid van de watergerelateerde functie. Maar het behouden van de erfgoedwaarden mag niet ten koste gaan van de watertaak.

Nu de visie is vastgesteld staat de weg open om de kansen die ons watererfgoed biedt te benutten. We zetten onze schatten uit het verleden vanaf nu in voor de toekomst!

Filmpje

Onze 19de-eeuwse dijkgraaf van de Schermer had ook al zijn gedachten bij  ons watererfgoed , Bekijk hier de trailer of het hele filmpje: