Waterbeheer met Oer-Hollands erfgoed

Home > Actueel > Nieuws > Waterbeheer met Oer-Hollands erfgoed

Waterbeheer met Oer-Hollands erfgoed

RSS
Dit item is verlopen op 24-03-2017.

Op dit moment werken we samen met zo'n dertig erfgoedorganisaties aan een heldere visie op het watererfgoed. We hebben het over maatschappelijke belangen, historische waarden en kosten.

Vanaf de Beemsterringdijk heb je een prachtig uitzicht over de diepe, groene polder. Het slotenpatroon, de wegen, de boerderijen en de weilanden maken dit een typisch, Oer-Hollands landschap. Vanaf de dijk zie je eigenlijk pas hoe laag deze eeuwenoude polder ligt. En besef je hoe bijzonder het is hier te wonen en werken.

Hollanders maakten hun land. Letterlijk. Van oudsher voegden wij ons niet naar het water. De Zuiderzee met zijn verwoestende kracht en de grote meren hielden het land in hun greep. Eeuwen geleden legden we dijken aan en maalden we met molens de meren leeg om te kunnen wonen, werken en recreëren op het gewonnen land. Overal in het Noord-Hollandse landschap tref je de sporen aan. Soms nauwelijks waarneembaar, zoals de zanddijk naar de Abdij van Egmond. Soms zeer herkenbaar zoals de beroemde droogmakerijen Beemster, Purmer, Wijde Wormer en Schermer.

  

Amersfoort aan zee

De kleine gemeenschappen die vroeger met elkaar 'polderden' voor droge voeten en voldoende, schoon water zijn tegenwoordig grote, professionele organisaties met een democratisch gekozen bestuur: de waterschappen. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is het waterschap in Noord-Holland boven het IJ die zorgt voor veilige dijken en schoon en gezond water. We wonen hier gemiddeld 2 meter onder zeeniveau. Zonder sterke en betrouwbare Noord-Hollandse dijken en duinen ligt Amersfoort aan zee.

Watererfgoed

Het hoogheemraadschap heeft door de lange en rijke geschiedenis een veelheid aan cultureel watererfgoed. Het gaat het om allerlei soorten; materieel en immaterieel, roerend en onroerend, landschappelijke elementen of objecten. Dit erfgoed bestaat uit waterwerken die ons land nog steeds beschermen en noodzakelijk zijn om hier te leven met water. De zorg voor veiligheid in ons dichtbevolkte land, het waterbeheer, bewonersbelangen en cultuurhistorie leiden regelmatig tot stevige gesprekken. Denk aan de discussie over de Markermeerdijken: is het een monument waar we vanaf moeten blijven, of is het een waterkering anno 2017 die mensen van Hoorn tot Amsterdam-Noord beschermt tegen het water? Beiden zijn waar.

Visie op cultuurhistorie

Het is noodzakelijk het gesprek met elkaar te voeren. Via de democratische weg van het gekozen waterschapsbestuur en door goed te luisteren naar inwoners, organisaties en stichtingen die zich vaak belangeloos inzetten voor behoud en bescherming van cultuurhistorie. Op dit moment werken we aan een heldere visie op het watererfgoed. Dit doen we samen met zo'n dertig erfgoedorganisaties. Hierbij zijn maatschappelijke belangen, historische waarden, veiligheid en functie, maar ook kosten onderwerp van gesprek. Voor een veilig Noord-Holland door verantwoord waterbeheer met Oer-Hollands erfgoed, nu en in de toekomst.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op via het algemene telefoonnummer 072 582 8282 en vraag naar mevrouw Ingrid Oud.