Voorjaarsinspectie waterkeringen in volle gang

Home > Actueel > Nieuws > Voorjaarsinspectie waterkeringen in volle gang

Voorjaarsinspectie waterkeringen in volle gang

RSS
Dit item is verlopen op 13-05-2016.

Onze gebiedsbeheerders inspecteren op dit moment onze waterkeringen. Dus tegen het eind van het stormseizoen, maar voordat het gras op de dijk te lang is om de dijk goed visueel te kunnen inspecteren.

Deze grote voorjaarsinspectie vindt plaats vanuit onze zorg voor de waterkeringen (dijken, duinen en kades), die de Noord-Hollandse bevolking en het achterland beschermen tegen overstromingen. In totaal inspecteren we systematisch ruim 1.350 km.

Primaire keringen (Noordzee, Waddenzee, IJsselmeer, Markermeer en Noordzeekanaal)

262,4 km

Zandige kust (duinen)

78,6 km

Regionale keringen (boezemkades)

1.016,2 km

Waarnemen en registeren van schade en afwijkingen

Waar letten we op bij de inspectie van de keringen? We controleren, visueel en met de prikstok, of de sterkte van de kering bedreigd wordt. We doen dit door alle keringen lopend te bekijken en te beproeven. Daarbij letten we op de volgende schadebeelden: scheuren, vervormingen, verzakkingen, beschoeiing, erosie, slechte bekleding, verweking en uittredend of overlopend water.

De staat van onze dijken

Op basis van de inspectie en de weerslag hiervan in de app krijgen we een actueel en gedetailleerd beeld van de staat waarin onze dijken verkeren. Op basis daarvan beoordelen we de schadebeelden en kunnen we onze onderhoudswerkzaamheden inplannen en uitvoeren; de urgentste en belangrijkste reparaties eerst. Als een pachter, huurder of eigenaar op de dijk is, dan is deze zelf verantwoordelijk voor het onderhoud.

Meerdere inspecties

Naast deze voorjaarsinspectie vindt er ook een najaarsinspectie plaats. Dat is vlak voor het stormseizoen in augustus en september.

Onze gebiedsbeheerders houden uiteraard ook dagelijks de onderhoudsstaat van de dijken in de gaten. Dat is dan een globale inspectie, gericht op het houden van toezicht en het constateren van schade. En we controleren extra wanneer zich bijzondere omstandigheden voordoen, zoals langdurige droogte.