Voorjaarsinspectie waterkeringen in volle gang

Home > Actueel > Nieuws > Voorjaarsinspectie waterkeringen in volle gang

Voorjaarsinspectie waterkeringen in volle gang

RSS
Dit item is verlopen op 09-06-2018.

Onze gebiedsbeheerders zijn in januari gestart met de jaarlijkse voorjaarsinspectie. Van alle primaire en regionale waterkeringen, inclusief de inliggende waterkerende kunstwerken zoals gemalen en sluizen, wordt vóór 1 mei de onderhoudstoestand in kaart gebracht.

De voorjaarsinspectie vindt plaats vanuit onze zorg voor de waterkeringen, die een groot deel van de Noord-Hollandse bevolking en het achterland beschermen tegen overstromingen.

Ons beheergebied omvat ruim 268 km primaire keringen waarvan 90 km duinen, inclusief 56 waterkerende kunstwerken, en 1.016 km regionale keringen inclusief 148 waterkerende kunstwerken. Via de inspectie brengen we in beeld welke schades of afwijkingen zijn ontstaan aan de waterkeringen. Op basis hiervan nemen we de benodigde maatregelen zoals onderhoud, monitoring of onderzoek om de waterkeringen weer in orde te maken, zodat we hier veilig kunnen leven onder zeeniveau.

Lopend

De visuele inspectie gebeurt in duo's vanwege het vierogenprincipe. De gebiedsbeheerders controleren, visueel en met de prikstok, of de sterkte van de kering bedreigd wordt. Zij doen dit door alle keringen lopend te bekijken en te beproeven. Daarbij letten ze onder andere op schade aan bekleding, natte plekken, opbollingen en verzakkingen.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is de waterbeheerder in het gebied boven het Noordzeekanaal en het IJ (inclusief Texel). We zorgen niet alleen voor veilige dijken en duinen, maar ook voor schoon en gezond oppervlaktewater, voor het beperken van wateroverlast en watertekort en voor veilige (vaar)wegen.