Voorjaarsinspectie waterkeringen gestart

Home > Actueel > Nieuws > Voorjaarsinspectie waterkeringen gestart

Voorjaarsinspectie waterkeringen gestart

RSS
Dit item is verlopen op 01-05-2017.

Onze gebiedsbeheerders inspecteren op dit moment de waterkeringen in ons gebied. We doen dit nu we bijna aan het eind van het stormseizoen zijn, maar voordat het gras op de dijk te lang is om de dijk goed visueel te kunnen inspecteren. Deze voorjaarsinspectie duurt tot 1 mei 2017.

De voorjaarsinspectie vindt elk jaar plaats vanuit onze wettelijke zorgplicht voor de waterkeringen (dijken, duinen en kades), die de Noord-Hollandse bevolking en het achterland beschermen tegen overstromingen. In totaal inspecteren we systematisch ruim 1.360 km.

Primaire keringen (Noordzee, Waddenzee, IJsselmeer, Markermeer en Noordzeekanaal)

257 km

Zandige kust (duinen)

90 km

Regionale keringen (boezemkades)

1.016 km

Waarnemen en registeren van schades en afwijkingen

Waar letten we op bij de inspectie van de keringen? We controleren, visueel en met de prikstok, of de sterkte van de kering bedreigd wordt. We doen dit door alle keringen lopend te bekijken en te beproeven. Daarbij letten we onder andere op schades aan bekleding, natte plekken, verzakkingen of opbollingen.

De staat van onze dijken

Op basis van de inspectie en de gegevensinvoer hiervan in de inspectie-app krijgen we een actueel en gedetailleerd beeld van de staat waarin onze dijken verkeren. Op basis daarvan nemen we maatregelen om de waterkering weer in orde te maken en kunnen we onze onderhoudswerkzaamheden inplannen en uitvoeren; de urgentste en belangrijkste reparaties eerst. Pachters, huurders of eigenaren op de dijk zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud dat volgens onze inspectie gedaan moet worden. Zij worden hier door ons op aangesproken.

Meerdere inspecties

Naast deze voorjaarsinspectie vindt er ook een najaarsinspectie plaats. Dat is vlak voor het stormseizoen in september.

Onze gebiedsbeheerders houden uiteraard ook dagelijks de onderhoudsstaat van de dijken in de gaten. Dat is dan een globale inspectie, gericht op het houden van toezicht en het constateren van schade. En we controleren extra wanneer zich bijzondere omstandigheden voordoen, zoals bij storm, hoog water en langdurige droogte.