Voorjaarsinspectie dijken en duinen van start

Home > Actueel > Nieuws > Voorjaarsinspectie dijken en duinen van start

Voorjaarsinspectie dijken en duinen van start

RSS
Dit item is verlopen op 09-05-2019.

In januari zijn onze gebiedsbeheerders gestart met de jaarlijkse voorjaarsinspectie. Van alle primaire en regionale waterkeringen, inclusief de inliggende waterkerende kunstwerken, brengen we vóór 1 mei de onderhoudstoestand in kaart.

We voeren deze inspectie uit vanuit onze zorg voor dijken en duinen, die een groot deel van de Noord-Hollandse bevolking beschermen tegen overstromingen.

Ons beheergebied omvat circa 270 km primaire keringen (waarvan 90 km duinen), bijna 1.100 km regionale keringen en ruim 220 waterkerende kunstwerken zoals sluizen en coupures. Via de inspectie inventariseren we welke schades of afwijkingen aan de waterkeringen zijn ontstaan. Daarbij is extra aandacht voor de droogteschades van afgelopen zomer. Op basis hiervan nemen we de benodigde maatregelen zoals onderhoud, monitoring of onderzoek om de waterkeringen weer in orde te maken. Zodat we hier veilig kunnen leven onder zeeniveau.

Lopend in duo's

De inspectie gebeurt in duo's vanwege het vierogenprincipe. Gebiedsbeheerders controleren, visueel en met de prikstok, of de sterkte van de waterkering in gevaar is. Zij doen dit door alle keringen lopend te bekijken en te beproeven. Daarbij letten ze onder andere op schade aan bekleding, natte plekken, opbollingen en verzakkingen. Ook beoordelen ze de onderhoudstoestand van de inliggende waterkerende kunstwerken.