Vogelgriepvirus waart nog altijd rond

Home > Actueel > Nieuws > Vogelgriepvirus waart nog altijd rond

Vogelgriepvirus waart nog altijd rond

RSS
Dit item is verlopen op 21-04-2017.

De vogelgriep waart nog altijd rond. Op het terrein van de rwzi Beemster zijn dode watervogels aangetroffen die besmet waren met het H5N8-virus. Medio november stelde de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) het virus vast bij dode watervogels rond de Gouwzee. Ook landelijk stelt de NVWA vaker vogelgriep vast. Raak de vogels niet aan en meld de vindplaats bij gemeente of hoogheemraadschap. 

Inmiddels is vogelgriep H5N8 vastgesteld in de regio Waterland, Den Oever, Enkhuizen/De Kreupel, Oostzaan/'t Twiske, Texel en Limmerdie/Akersloot, Medemblik, Alkmaar/Eilandspolder, polder Mijzen, Opmeer/Kolk van Dussen en de polders de Schermer, de Beemster, Beetskoogkade en Beschoot. Meldingen van dode vogels komen ook uit Hoorn/De Hulk, Schardam/Floriskoog, Medemblik/Waterberging Twisk. Het virus is hier nog niet vastgesteld.

Mensen die dode watervogels zien, adviseren we deze niet aan te raken, maar te melden bij de betreffende gemeente of het hoogheemraadschap.

Wat doet HHNK?

HHNK ruimt dode watervogels op buiten de bebouwde kom. Watervogels binnen de bebouwde kom of vogels die geen watervogels zijn, ruimt de betreffende gemeente op. Dode watervogels op het open water (Markermeer, Gouwzee en primaire dijken) ruimt Rijkswaterstaat op. Bij meldingen van drie of meer dode vogels op een niet als besmet bekend staande locatie, doet de NVWA onderzoek. Tot nu toe hebben HHNK, gemeenten Edam-Volendam en Waterland, en RWS in de regio Waterland een ruim 3.000 dode watervogels opgeruimd. Dit betreft 98% kuifeenden, ongeveer 10% van de populatie kuifeenden in Markermeer en Gouwzee.

Daarnaast is het hoogheemraadschap actief buiten de bebouwde kom en op het open water in diverse gemeenten. HHNK houdt nauw contact met deze gemeenten en met gebiedsbeheerders zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Noord-Holland.

Maatregelen

Vogelgriep is in oktober gevonden bij wilde watervogels in Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Polen en Zwitserland. Het betrof de hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8. Voor heel Nederland sinds 9 november een ophokplicht en afschermplicht ingesteld voor bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees en eieren. Het belangrijkste doel van de ophokplicht is te voorkomen dat het virus vanuit de natuur in bedrijfsgebouwen en legbatterijen terechtkomt. Pluimveehouders en bijvoorbeeld wandelaars in de natuur wordt sterk afgeraden om dode watervogels aan te raken. Daarnaast nemen veel hobby-eigenaren en dierenopvangcentra zelf aanvullende maatregelen.

Meld de vondst van kadavers

Raak de vogels niet aan. Er zijn geen aanwijzingen dat H5N8 besmettelijk is voor mensen, maar zeker is dit niet. Meld de vindplaats van dode vogels binnen de bebouwde kom bij uw gemeente, met een duidelijke omschrijving van de vindplaats. Dode watervogels buiten de bebouwde kom kunt u melden bij het hoogheemraadschap, tel 072 582 8282. Gemeenten en HHNK werken samen om zo snel mogelijk kadavers op te ruimen en daarmee verspreiding van het virus te voorkomen.

Meest gestelde vragen

Ik heb dode watervogels gevonden, wat moet ik doen?

Het aantreffen van meerdere dode vogels op één plek kan wijzen op vogelgriep. Neemt u contact op met uw gemeente (wanneer de kadavers binnen de bebouwde kom liggen) of het hoogheemraadschap (buiten de bebouwde kom) via 072 582 8282. Raak de kadavers niet aan.

Bij het aannemen van uw melding wordt u gevraagd naar:

  • uw naam en telefoonnummer;
  • de locatie;
  • het aantal vogels.

U ontvangt geen terugkoppeling over uw melding. Wij willen graag uw telefoonnummer noteren zodat onze collega's - die zijn belast met het opruimen van de kadavers - u eventueel kunnen bereiken als zij aanvullende informatie nodig hebben.

Wie komt de dode dieren opruimen?

HHNK, Rijkswaterstaat en de gemeenten die getroffen zijn door dode dieren werken samen om de kadavers op te ruimen.

Wanneer worden de dode vogels weggehaald?

De kadavers worden zo snel mogelijk weggehaald, om verspreiding van het virus te voorkomen. Het Hoogheemraadschap werkt hierbij samen met de gemeente en Rijkswaterstaat.

Is vogelgriep besmettelijk voor mensen?

Het risico op overdracht van het vogelgriepvirus op mensen is klein. Alleen personen die intensief en/of langdurig contact hebben gehad met besmette dieren of dierlijke producten lopen een risico op een infectie met een dierlijk griepvirus. Verschijnselen zullen zich dan uiten als een lichte griep. Herkent u bij uzelf griepverschijnselen én bent u langdurig in de buurt van gevogelte geweest, neem dan contact op met uw huisarts.

Als vogelgriep niet besmettelijk is voor de mens, waarom mag ik de dieren dan niet aanraken of zelf weghalen?

Het risico op overdracht van het vogelgriepvirus naar mensen is klein. Alleen personen die intensief en/of langdurig contact hebben gehad met besmette dieren of dierlijke producten, lopen een klein risico op een infectie met een dierlijk influenzavirus. Maar het is beter dat u geen enkel risico loopt. Wij adviseren de kadavers van dode wilde watervogels niet aan te raken. Indien er geen langdurig en/of intensief contact is, is er geen kans op overdracht.

Welke maatregelen worden er genomen om uitbreiding van besmetting te voorkomen?

Voor heel Nederland is een ophok- en afschermplicht ingesteld voor bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees en eieren. Het belangrijkste doel van de ophokplicht is te voorkomen dat het virus vanuit de natuur in bedrijfsgebouwen en legbatterijen terechtkomt. Ook kinderboerderijen en particulier pluimvee komt onder steeds strengere regels te staan. Voor actuele informatie: kijk op de website van het ministerie van Economische Zaken. De Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit houdt toezicht op het naleven van deze regels.

U kunt hier zelf aan bijdragen door:

  • de dode dieren niet aan te raken;
  • zelf niet het water in te gaan op plekken waar dode dieren zijn gevonden;
  • uw hond niet het water in te laten gaan op plekken waar dode dieren zijn gevonden;
  • beter nog: houdt uw hond aangelijnd, zodat de hond niet met kadavers in contact komt
  • uw vondst onmiddellijk door te geven aan de gemeente of HHNK
  • let op na een wandeling: via uw schoenzolen kunt u vogeluitwerpselen en dus het virus verspreiden

Waar zijn de dode vogels gevonden?

Veel dode vogels zijn in de eerste twee weken aangetroffen rond de Gouwzee. Sinds eind november zijn exemplaren gevonden in steeds meer andere gemeenten. Bij een vondst van drie of meer kadavers bij elkaar, stuurt HHNK, de gemeente of de gebiedsbeheerder ze naar de NVWA voor onderzoek. Inmiddels is H5N8 vastgesteld in de regio Waterland, Den Oever, Enkhuizen/De Kreupel, Oostzaan/'t Twiske, Texel en Limmerdie/Akersloot. Meldingen van dode vogels komen ook uit Eilandspolder, Hoorn/De Hulk, Schardam/Floriskoog, Anna Paulowna/Waterberging Twisk. Het virus is hier nog niet vastgesteld.

Buiten Noord-Holland is H5N8 vastgesteld bij zowel watervogels als pluimveebedrijven in de Flevopolder en Friesland.

Is het vogelgriepvirus gevaarlijk voor andere dieren?

Net als voor de mens geldt ook voor dieren: vermijd uit voorzorg contact met de dode watervogels. Indien er geen langdurig en/of intensief contact is, is er geen kans op overdracht. Let u echter goed op: u kunt ongemerkt het virus verspreiden. Bijvoorbeeld als u tijdens een wandeling in de natuur vogelpoep via uw schoenzolen meeneemt en andere plaatsen bezoekt.

Ik heb per ongeluk toch een dode watervogel aan geraakt. Wat nu?

Er is geen reden tot paniek. Het aanraken van een dode vogel levert geen gevaar op voor de volksgezondheid. Bent u, uw kind (of uw huisdier) er toch mee in aanraking gekomen, dan zijn de normale hygiënische maatregelen voldoende: wassen met desinfecterende zeep en/of goed afspoelen! Indien er geen langdurig en/of intensief contact is, is er geen kans op overdracht.

Hoe lang duurt het totdat de dode vogels zijn opgeruimd?

Het opruimen van de kadavers is donderdag 10 november gestart, na de eerste meldingen. Er komen nog steeds nieuwe meldingen. Dat betekent dat het virus nog steeds rondwaart. Daarnaast verspreidt het virus zich over grotere delen van ons gebied. Het is onmogelijk te voorspellen wanneer de verspreiding van het virus zal stoppen. We blijven gemelde kadavers opruimen zolang dat nodig is.

Meer weten?