Vogelgriep: maatregelen niet langer nodig

Home > Actueel > Nieuws > Vogelgriep: maatregelen niet langer nodig

Vogelgriep: maatregelen niet langer nodig

RSS
Dit item is verlopen op 31-05-2017.

Het gevaar van besmetting met vogelgriep is zo ver geweken dat staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken de ophokplicht vorige week heeft ingetrokken. De vogelgriep duurde bijna een half jaar. Landelijk zijn  727.000 vogels geruimd, grotendeels pluimvee.

Pluimveehouders hoeven hun dieren niet langer binnen te houden. Ook bijna alle andere maatregelen, die vijf maanden van kracht zijn geweest, worden opgeheven. Het risico op overdracht van het virus door wilde watervogels is zodanig afgenomen, dat de maatregelen niet meer nodig zijn, oordelen deskundigen.

Waterland

De vogelgriep begon afgelopen nazomer in Oost-Europa. In Nederland werden in het Noorderkwartier medio november 2016 de eerste dode watervogels aangetroffen. Vooral de regio Waterland had het zwaar te verduren. In die eerste periode werden honderden vogels per week aangetroffen. Eind december was het hele Noorderkwartier besmet verklaard. In het Noorderkwartier zijn zo'n 3 tot 4.000 watervogels door de vogelgriep gestorven en door HHNK opgeruimd. De afgelopen maand zijn er geen watervogels meer aangetroffen die besmet waren.

Hygiëneregels

Van de landelijke maatregelen blijven alleen de hygiënemaatregelen om de stal en het erf van pluimveebedrijven met economisch belang te mogen betreden voorlopig nog in stand.