Tien gemeenten ondertekenen intentieovereenkomst wegenoverdracht

Home > Actueel > Nieuws > Tien gemeenten ondertekenen intentieovereenkomst wegenoverdracht

Tien gemeenten ondertekenen intentieovereenkomst wegenoverdracht

RSS
Dit item is verlopen op 16-11-2017.

Tien gemeenten ondertekenden op 10 juli de intentieovereenkomst voor de overdracht van wegen van HHNK naar de gemeenten.

Met hun handtekening geven de wethouders aan dat ze open staan om te onderzoeken tegen welke voorwaarden het eigendom, beheer en onderhoud van wegen kan worden overgenomen. Het gaat om de gemeenten Hoorn, Opmeer, Medemblik, Drechterland, Koggeland, Stede Broec, Enkhuizen, Hollands Kroon, Edam-Volendam en Waterland.

Hoogheemraad en portefeuillehouder wegen Rob Veenman is verheugd over de open houding van de gemeenten: "Ik ben blij dat we met de gemeenten deze verkenning naar een wegenoverdracht kunnen starten. Met de wegenoverdracht kunnen we meer duidelijkheid scheppen. Voor de gemeenten, voor HHNK maar vooral voor de burger."  

Wethouder Samir Bashara van de gemeente Hoorn, die tekent namens de 7 Westfriese gemeenten: "De Westfriese gemeenten hebben voor een regionale aanpak gekozen en de krachten gebundeld. De wegen houden namelijk niet op bij de gemeentegrenzen. Ik nodig andere gemeenten die deze aanpak ook toepassen uit om te profiteren van elkaars ervaringen."

Duidelijkheid in wegbeheer

Het hoogheemraadschap beheert 1.400 kilometer wegen buiten en/of binnen de bebouwde kom van gemeenten in Hollands Noorderkwartier. Het beheer en onderhoud wordt gedeeltelijk uitgevoerd door de gemeenten en gedeeltelijk door het hoogheemraadschap. Deze versnippering leidt tot onduidelijkheid over de taakverdeling, zowel bij de betrokken organisaties als bij de burger. Door de overdracht van de wegen wordt duidelijkheid geschapen. Hiermee wordt het wegbeheer voor iedereen duidelijk: de gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van wegen en het hoogheemraadschap concentreert zich op zijn kerntaken op het waterbeheer.

Samenwerking

Het hoogheemraadschap en de betrokken gemeenten streven naar een goed beheer en onderhoud van de wegen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Dit kan alleen worden bereikt door samenwerking en afstemming. Met de ondertekening van de overeenkomst gaan waterschap en gemeenten verkennen hoe ze gezamenlijk tot bindende afspraken voor de wegenoverdracht kunnen komen. 

Samir Bashara (Hoorn), Rob Veenman (HHNK), Wim Runderkamp (Edam-Volendam), Laura Bromet (Waterland) en Theo Groot (Hollands Kroon) ondertekenen de intentieovereenkomst.