'Schoon erf, schone sloot' genomineerd voor Innovatieprijs Handhaving en Toezicht

Home > Actueel > Nieuws > 'Schoon erf, schone sloot' genomineerd voor Innovatieprijs Handhaving en Toezicht

'Schoon erf, schone sloot' genomineerd voor Innovatieprijs Handhaving en Toezicht

RSS
Dit item is verlopen op 26-11-2015.

Ons project 'Schoon erf, schone sloot' is genomineerd voor de Innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2015. Wij hopen op 5 november niet alleen de vakjuryprijs te winnen, maar ook de publieksprijs. U voelt hem al, we willen graag dat u op ons stemt!

Enthousiasme

'Schoon erf, schone sloot' is gericht op schoon en gezond water. Het is erop gericht erfafspoeling van gewasbeschermingsmiddelen bij bollenteeltbedrijven te verminderen. Het lekken van deze probleemstoffen kan met minimale inspanningen aanzienlijk worden beperkt. Het mooie van dit project is dat de deelnemende bloembollentelers in overleg met de leveranciers en fabrikanten zelf met slimme, effectieve oplossingen kwamen. En met succes: metingen lieten zien dat de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen in de putten binnen een jaar bijna was gehalveerd. Vanwege dit succes wil de KAVB, de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor de Bloembollensector, het project landelijk uitrollen: in de periode 2016-2018 gaat het dan om 450 telers.

Het enthousiasme bij de bollentelers om de problemen aan te pakken en de resultaten die dit tot nu toe heeft opgeleverd worden binnen de sector breed gewaardeerd. Het is ook opmerkelijk dat de individuele bollentelers de noodzakelijke aanpassingen op de bedrijven realiseren zonder een beroep te doen op subsidies.

Succesfactoren

  • Alle partijen die belang hebben bij het saneren van het emissieprobleem worden bij elkaar gebracht om alle beschikbare kennis bij elkaar te brengen en een gezamenlijke en gecoördineerd communicatieprogramma op te stellen.
  • De ondernemer wordt direct geconfronteerd met de emissie die hij veroorzaakt (meten in zijn afvoer in plaats van de meetresultaten op afstand van zijn bedrijf).
  • Er moet een vertrouwensrelatie ontstaan tussen waterschap en ondernemer om de werkelijke emissieroutes goed inzichtelijk te krijgen. De handhaver treedt aanvankelijk op als onderzoeker/voorlichter om met de ondernemer de onbekende emissieroutes in beeld te krijgen en treedt alleen handhavend op als bewust en evident wordt geloosd (zacht waar het kan en hard waar het moet).

Publieksprijs

Stemmen kan op http://www.verkiezingenhandhavingentoezicht.nl/stemmen.php