Rumoerige eerste week

Home > Actueel > Nieuws > Rumoerige eerste week

Rumoerige eerste week

RSS
Dit item is verlopen op 05-03-2018.

Het was onstuimig weer, deze eerste week van het nieuwe jaar. De storm op dinsdagavond trok aan tot een zware westerstorm woensdag. Nadat de storm afnam tot harde westenwind, trok het stijgende peil van het IJsselmeer de aandacht.

Op dit moment stijgt het peil van het IJsselmeer geleidelijk. Normaal staat het winterpeil op -0,40m NAP. Dit om de vele winterneerslag op te kunnen vangen. Het IJsselmeer vangt veel regen en wordt extra gevoed met het neerslagwater van onze buren Duitsland en België. Dit water stroomt via deels via de IJssel en Overijsselse Vecht naar het IJsselmeer. Geen probleem, zolang het IJsselmeer dit water maar via de spuisluizen in de Afsluitdijk kwijt kan in de Waddenzee.

Peil stijgt

Als gevolg van de aanhoudende westenwind, stuwt de Waddenzee tegen de Afsluitdijk op. Spuien vanuit het IJsselmeer, onder vrij verval, is amper mogelijk. Waardoor het peil dus nu tot richting +0,25m stijgt. Om de oostkant van het Noorderkwartier te beschermen, zijn tussen Den Oever en Enkhuizen de stuwen en inlaten gesloten. Ook de Westerhaven van Medemblik en de Sassluis in Enkhuizen zijn gesloten.

HHNK houdt de ontwikkelingen in de gaten en staat in nauw contact met het Watermanagementcentrum Nederland in Lelystad. Indien nodig liggen er aanvullende maatregelen klaar. Naar verwachting draait in de loop van dit weekend de wind naar het noordoosten. Dan kantelt het verhang in het IJsselmeer weliswaar naar 'onze' kant, wat opstuwing kan geven. De wind kan ook zorgen voor golven. Maar ook kan het IJsselmeer weer spuien, waardoor het peil afneemt.

Coupure dicht

De westerstorm van dinsdagnacht en woensdag heeft geleid tot afslag van strand en duinen. Dat zand is niet echt weg. De komende weken voert de zee dat zand weer naar het strand, waarna de wind het de duinen in waait. Landelijk nieuws was het unieke moment dat de vijf grote keringen van Nederland tegelijk gesloten waren, onder toeziend oog van de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat. HHNK kan daar aan toevoegen: ook de zesde kering werd gesloten: de coupure van Den Oever.