Reputatieonderzoek stakeholders en inwoners

Home > Actueel > Nieuws > Reputatieonderzoek stakeholders en inwoners

Reputatieonderzoek stakeholders en inwoners

RSS
Dit item is verlopen op 08-07-2017.

In de periode 19 juni tot en met 7 juli doet bureau SAMR in opdracht van ons onderzoek onder inwoners en stakeholders naar hun tevredenheid over onze dienstverlening en de samenwerking met het hoogheemraadschap.

Het kan zijn dat u hiervoor benaderd bent of wordt. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan alstublieft contact op met Elsbeth Otten van HHNK, via e.otten@hhnk.nl of 072 582 7070. Voor technische vragen over de vragenlijst kunt u terecht bij Diede van Delft van SAMR, via diede.vandelft@samr.nl of 033 330 3327.

We kunnen ons werk niet alleen doen.

We hebben hiervoor onze omgeving hard nodig zoals beschreven in onze Deltavisie en de visie op MVO. Om na te gaan wat onze omgeving vindt van de wijze waarop we ons werk doen en wat ze van ons verwachten doen we elke 2 à 3 jaar reputatieonderzoek onder onze stakeholders en inwoners. Dit jaar bestaat het onderzoek uit een gecombineerde aanpak van kwantitatief (online) onderzoek (dat goed vergelijkbaar is met eerdere jaren) en een kwalitatieve verdieping door middel van (groeps)gesprekken.

Planning

Het kwantitatieve deel van het onderzoek loopt in de periode 19 juni tot en met 7 juli en de kwalitatieve, verdiepende gesprekken vinden plaats in de periode september/oktober. De resultaten zullen eind 2017 op de website gepubliceerd worden.