Rekenkameronderzoek communicatie met de omgeving

Home > Actueel > Nieuws > Rekenkameronderzoek communicatie met de omgeving

Rekenkameronderzoek communicatie met de omgeving

RSS
Dit item is verlopen op 29-06-2016.

De rekenkamercommissie van het hoogheemraadschap voert momenteel een onderzoek uit naar de mate waarin HHNK in zijn communicatie transparant, doeltreffend en efficiënt is. Hoe communiceren we, met wie, waarom kiezen we daarvoor en welke afspraken zijn er met het algemeen bestuur gemaakt? Met het onderzoek wil de rekenkamercommissie een bijdrage leveren aan de meningsvorming van het bestuur over dit onderwerp.

Naast een documentenstudie worden interviews gehouden met zowel medewerkers van HHNK als externe partijen. Ook worden burgers, ondernemers en bestuurders van andere organisaties in ons beheergebied bevraagd. Daarvoor is een vragenlijst uitgezet in panels die in beheer zijn van het onderzoeksbureau. De respons in deze panels is hoog en zal naar verwachting een goed beeld geven van de wijze waarop burgers, agrariërs en ondernemers onze communicatie beoordelen. Naast dit panelonderzoek wordt gebruik gemaakt van banners op de websites van diverse aan de Telegraaf verbonden media (waaronder het Noordhollands Dagblad). Daarnaast is de campagne uitgezet op Facebook. Deze banners verschijnen alleen in het beheersgebied van HHNK. Hiermee probeert de rekenkamercommissie de burger op een laagdrempelige wijze te bereiken, waardoor het aantal respondenten groter wordt.

U kunt de vragenlijst benaderen door op deze link te klikken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de rekenkamercommissie (m.vanham@hhnk.nl).