Plannen voor versterken van zeven sluizen positief ontvangen door HHNK-bestuur

Home > Actueel > Nieuws > Plannen voor versterken van zeven sluizen positief ontvangen door HHNK-bestuur

Plannen voor versterken van zeven sluizen positief ontvangen door HHNK-bestuur

RSS

Op 9 juli heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden positief besloten op de plannen voor de versterking van zeven sluizen. De sluizen zijn afgekeurd in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Bij een toekomstige superstorm met veel wind en regen is onvoldoende zeker dat de sluizen het opstuwende water kunnen keren. Om ook in de toekomst de veiligheid van het achterland te garanderen, werken we aan oplossingen om de sluis te versterken.

Maatwerk

In acht maanden tijd hebben we in samenwerking met het ingenieursbureau Tauw en de aannemer Friso-Civiel onderzocht hoe de sluizen het best versterkt kunnen worden. Het onderzoek richtte zich op de Spuisluis Oostoever in Den Helder (foto), de Sassluis in Enkhuizen, de Keersluis in Broekerhaven, de Grote Sluis in Hoorn en de Hornsluis, de Noordersluis en de Zuidersluis in Schardam.  

Tijdens het onderzoek werd al snel duidelijk dat voor de sluizen in Broekerhaven en Hoorn geen fysieke ingreep nodig is. Door het bedieningsprotocol aan te scherpen kan aan de veiligheidsnormen worden voldaan. “Het voorkeursalternatief voor deze twee sluizen bestaat dus aan het aanpassen van de regels rond de bediening van de sluis”, legt Jeroen van der Hoeven, projectmanager namens HHNK, uit. “Voor de andere vijf sluizen ligt dat anders. Hier is wel een fysieke aanpassing van de sluis nodig. Nu zijn niet alle ingrepen even ingrijpend, maar iedere ingreep komt wel heel precies. Zo zijn vier van de vijf sluizen aangewezen als rijksmonument. Dit vraagt om extra aandacht voor de cultuurhistorische waarde van de sluizen. Iedere sluis is anders. Samen met erfgoedspecialisten en de beheerders van de sluis zijn zo heel verschillende voorkeursalternatieven tot stand gekomen.”

Vervolg

Het positieve besluit door het dagelijks bestuur betekent dat we samen met Tauw-Friso-Civiel na de zomer kunnen starten met het uitwerken van de voorkeursalternatieven. Dit resulteert volgend jaar in een definitief ontwerp per sluis. Op dat moment worden ook de vergunningen aangevraagd. Naar verwachting liggen dan eind 2020 het Projectplan Waterwet en de vergunningen ter inzage. Voor de zomer van 2022 moeten dan alle sluizen weer veilig zijn. Omwonenden en gebruikers van de sluizen houden we op de hoogte via inloopspreekuren en een nieuwsbrief. Meer informatie, waaronder het voorkeursalternatief per sluis, is te vinden op www.hhnk.nl/7kunstwerken.

Uniek project

De verbeteropgave van de zeven sluizen is een uniek project. Het is het eerste HWBP-project in Nederland waarin alleen maar waterkerende kunstwerken zijn opgenomen. Ook de contractvorm is innovatief: de opdracht, van start tot na de uitvoering, is gegund aan één organisatie. Het grote voordeel hiervan is dat er tijdens het gehele project met één partij wordt samengewerkt. Dit komt de herkenbaarheid voor de omgeving ten goede en de uitvoeringskennis van een aannemer wordt vanaf het begin van het project benut. Dit moet leiden tot slimme oplossingen die goed in de omgeving passen.