Partijen Toekomstperspectief Noord-Hollandse Kust ondertekenen convenant

Home > Actueel > Nieuws > Partijen Toekomstperspectief Noord-Hollandse Kust ondertekenen convenant

Partijen Toekomstperspectief Noord-Hollandse Kust ondertekenen convenant

RSS
Dit item is verlopen op 30-05-2018.

De 26 in het Toekomstperspectief Noord-Hollandse Kust verenigde partijen hebben vandaag een convenant ondertekend als vervolgstap in de uitwerking van het Toekomstperspectief Kust. Daarnaast is in een samenwerkingsagenda afgesproken hoe zij het Toekomstperspectief samen verder uitwerken.

Namens HHNK tekende hoogheemraad Kees Stam het convenant. De bestuurders van de provincie Noord-Holland, tien Noord-Hollandse kustgemeenten, natuurorganisaties, waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en ondernemersorganisaties zijn het er over eens dat de kust veilig moet zijn en op orde. Zij streven naar een goede balans tussen ‘rust en reuring’ en willen de kust zo een kwaliteitsimpuls geven.

Toekomstperspectief en strandzonering

De partijen stellen dat de kust grote natuur- en landschapswaarden heeft. Dit zijn waarden die we moeten beschermen. Daarnaast moet de kust economisch sterk en aantrekkelijk blijven. Daarom hebben zij een gezamenlijk Toekomstperspectief en een strandzonering opgesteld met afspraken waar op het strand wel en niet nog gebouwd mag worden en waar de natuur voorrang krijgt.

Duinen en binnenduinrand

Het Toekomstperspectief Kust beschrijft de landschappelijke en economische waarden van de gehele kuststrook en de geldende (wettelijke) kaders, trends en ontwikkelingen en perspectieven tot 2040. De strandzonering waarover afspraken zijn gemaakt, richt zich alleen op het strand. Op basis van de samenwerkingsagenda zullen de betrokken partijen de afspraken uit het Toekomstperspectief uitwerken voor de duinen en binnenduinrand.

Bekijk het convenant hieronder