'Ons werk is nooit af'

Home > Actueel > Nieuws > 'Ons werk is nooit af'

'Ons werk is nooit af'

RSS
Dit item is verlopen op 19-06-2017.

Hoogheemraad Jan Kramer zit woensdag 24 mei van 11.30 tot 12.30 uur klaar om via Facebook uw vragen te beantwoorden over ons Jaarverslag 2016.

Afgelopen jaar is wereldwijd het warmste jaar ooit gemeten. Het was het derde jaar op rij dat dit record werd gebroken. Zestien van de zeventien warmste jaren ooit zijn gemeten sinds 2001. Klimaatverandering leidt tot een stijging van de zeespiegel en in Nederland tot meer extreem weer: zwaardere stormen, meer extreme buien en langere perioden van droogte. De klimaatverandering heeft dus grote invloed op ons werk.

Op dit moment leven we in de veiligste delta ter wereld dankzij goed waterbeheer. Samen met andere partners zorgt HHNK voor 'droge voeten' en voldoende schoon zoet water. Om dit te kunnen blijven realiseren versterken we dijken en duinen, leggen we waterbergingen aan, vergroten we de capaciteit van de gemalen en moderniseren de rioolwaterzuiveringen. Hoogheemraad Jan Kramer: "Ons werk is nooit af en vraagt permanente inzet."

Verrichte prestaties

In de begroting van 2016 zijn hiervoor in totaal 50 prestaties benoemd. "Er is hard gewerkt aan het vergroting van het waterbewustzijn door op grote schaal de watersnoodramp van 1916 te herdenken, in het besef dat het nooit helemaal veilig kan zijn. Enkele andere belangrijke prestaties die het waterschap het afgelopen jaar heeft verricht, zijn de realisatie van het boezemgemaal Cees Mantel bij Schardam, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het oplossen van vismigratieknelpunten en is er met de omgeving hard gewerkt aan het projectplan voor de Markermeerdijken. In de Beemster waar op de rioolwaterzuiveringsinstallatie het afgelopen jaar een fijnzeefinstallatie in gebruik is genomen, hergebruiken we grondstoffen en energie door innovatieve technieken. We zijn continue op zoek naar innovatieve oplossingen om ons gebied leefbaar te houden. Daarin maken we mooie stappen: dit jaar hebben we drie waterinnovatieprijzen gewonnen."

Wilt u alle prestaties eens teruglezen? U vindt de jaarstukken hier

Online vragenuurtje met hoogheemraad

Heeft u een vraag over de jaarstukken, de uitgaven van uw belastinggeld of andere belasting gerelateerde zaken? Dít is uw kans! Hoogheemraad Jan Kramer zit woensdag 24 mei van 11.30 tot 12.30 uur klaar om via Facebook uw vragen te beantwoorden. Ga naar onze facebookpagina.