Onderhoud langs de kust in volle gang

Home > Actueel > Nieuws > Onderhoud langs de kust in volle gang

Onderhoud langs de kust in volle gang

RSS
Dit item is verlopen op 09-03-2017.

Onze gebiedsbeheerders aan de kust inspecteren elk najaar, voordat het stormseizoen begint, de waterkeringen. Ze controleren de duinen op afslag en aangroei en doen dit om de waterveiligheid voor ons gebied te borgen en om onderhoudswerkzaamheden in te plannen. Het herstel is inmiddels in volle gang.

  

Spoelgaten van strandhoofden dichten

Door gunstige weersomstandigheden (oostenwind) zijn de waterstanden van de Noordzee zo laag dat we strandhoofden goed kunnen herstellen. De aflandige wind duwt het water weg waardoor we de schade goed kunnen repareren die we tijdens onze inspectie waarnamen. Zo beschermen we de kust tegen overstroming.

Op Texel bij strandhoofd 2 en 3 nabij paal 10 dichten we gaten die zijn ontstaan door uitspoeling. De werkzaamheden duren drie dagen; van donderdag 24 november tot maandag 28 november. In opdracht brengt de aannemer ca. 330 ton stortsteen aan die met ca. 140 ton gietasfalt worden vast gegoten.

  

Kale plekken beplanten met helmplanten

We doen in deze periode ook ander onderhoudswerk aan de kust ter bescherming tegen het water. Voor aangroei van de duinen halen we na het toeristenseizoen de duinafrastering weg. We plaatsen stuifschermen om zand in te vangen voor de duinen. Op dit moment beplanten we kale plekken met helmplanten. Bijvoorbeeld in Callantsoog.

We planten ook helm op de kale plekken die strandpaviljoens na verplaatsing achterlaten in Bergen en Egmond. In totaal planten we 200.000 helmplanten om zand in te vangen. Bijkomend voordeel is dat het zand niet de boulevard opstuift. Deze werkzaamheden voor de waterveiligheid zijn voor de kerst gereed.