Netwerkbijeenkomst Samen Slimmer

Home > Actueel > Nieuws > Netwerkbijeenkomst Samen Slimmer

Netwerkbijeenkomst Samen Slimmer

RSS
Dit item is verlopen op 06-10-2017.

Woensdag 27 september wordt in het AFAS stadion de Netwerkbijeenkomst Samen Slimmer gehouden. Evenals vorig jaar organiseren we deze bijeenkomst samen met PWN, Bouwend Nederland en de provincie Noord Holland. De bijeenkomst is bedoeld voor alle partijen in Noord-Holland die betrokken zijn bij bouw- en infrastructuren én de waterketen in de openbare ruimte.

Doel van deze netwerkbijeenkomst is het bijeenbrengen van partijen, die met hun handelen ingrijpen op de wijze waarop de fysieke leefomgeving wordt ingevuld. De samenleving vraagt om meer samenwerking tussen deze partijen. Daarom willen we de partijen inspireren om de huidige uitdagingen in het domein van (drink)water-, grond-, weg-, burger- en utiliteitsbouw samen op te pakken. Doel: verlagen van overlast voor de burger, reductie van kosten, kwaliteitsverbetering waar de burger uiteindelijk van profiteert.

De bijeenkomst is bedoeld voor:

 • bestuurders en medewerkers van overheden, netbeheerders, woningcorporaties en zorginstellingen;
 • beheerders van de fysieke leefomgeving;
 • medewerkers betrokken bij het in de markt zetten van aanbestedingen;
 • bouw- en Infrabedrijven, installateurs, architecten, advies- of ingenieursbureaus. 

De netwerkbijeenkomst begint met een inspirerende aftrap door Ference van Damme. Na de plenaire aftrap zijn er veel workshops en presentaties. Aan een aantal daarvan heeft HHNK bijgedragen, zoals:

 • Biomassa als grondstof voor producten, door Frank van Hedel;
 • Elimineer de Burger in de praktijk, door Ference van Damme;
 • Klimaatadaptatie in praktijk, door Jan Wijn en Annebeth van Duinen;
 • De informatie gedreven regieorganisatie in de praktijk, door Niels Hoffmann;
 • Duurzamer werken met DuboCalc en DuboMat, door Jan Vroonhof;
 • Samenwerken aan klimaatbestendige wijken en buurten, door Willem Stam;
 • Klimaatadaptieve riolering (incl. aandacht voor verbeterd gescheiden stelsels), door Tom van Eck.

Naast de workshops presenteert HHNK zich ook met een paar marktkramen. Samen met 3dMakers Zone en PWN vertegenwoordigen Michiel Swuste en Elsbeth Otten het Innovatielab Water en Natuur. In de marktkraam 'Grondstoffen te koop!' laat Bob de Boer zien dat afvalwater een bron is van grondstoffen en energie.

Samen Slimmer 2017
Woensdag 27 september 2017
11.30-17.00 uur (aansluitend netwerkborrel)
AFAS Stadion, Stadionweg 1, 1812 AZ Alkmaar

Geïnteresseerden zijn van harte welkom.