Neem deel aan de netwerkbijeenkomst 'Samen Slimmer' op 2 september

Home > Actueel > Nieuws > Neem deel aan de netwerkbijeenkomst 'Samen Slimmer' op 2 september

Neem deel aan de netwerkbijeenkomst 'Samen Slimmer' op 2 september

RSS
Dit item is verlopen op 11-09-2015.

Evenals vorig jaar organiseren we samen met drinkwaterbedrijf PWN, Bouwend Nederland en de Kamer van Koophandel op woensdag 2 september de netwerkbijeenkomst ‘Samen Slimmer'. Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle partijen in Noord-Holland die betrokken zijn bij bouw- en infrastructuren én de waterketen in de openbare ruimte.

Samen

Doel van deze netwerkbijeenkomst is het bijeenbrengen van partijen, die met hun handelen ingrijpen op de wijze waarop de fysieke leefomgeving wordt ingevuld. Er is namelijk in de samenleving steeds meer roep om samenwerking tussen deze partijen. Daarom willen we de partijen inspireren om de huidige uitdagingen in het domein van (drink)water-, grond-, weg-, burger- en utiliteitsbouw samen op te pakken. Doel: verlagen van overlast voor de burger, reductie van kosten, kwaliteitsverbetering waar de burger uiteindelijk van profiteert.

Slimmer

De bijeenkomst is slim voor:

  • bestuurders en medewerkers van overheden, netbeheerders, woningcorporaties en zorginstellingen;
  • beheerders van de fysieke leefomgeving;
  • medewerkers betrokken bij het in de markt zetten van aanbestedingen;
  • bouw- en Infrabedrijven, installateurs, architecten, advies- of ingenieursbureaus. 

Netwerken

De netwerkbijeenkomst begint met een inspirerend welkom waarin u direct actief aan de slag gaat met de focus van de dag: de winst van samenwerking. Na de plenaire kick-off zijn er veel workshops en presentaties met verschillen in mate van interactie, aanvangstijden en duur. De 350 deelnemers van vorig jaar gaven ons mee veel meer tijd om te netwerken in te ruimen. De opzet van het programma geeft hier veel ruimte voor.

Programma

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor de netwerkbijeenkomst.

Voor vragen neemt u contact op met: