Meten is weten: verkeerstellingen op HHNK-wegen

Home > Actueel > Nieuws > Meten is weten: verkeerstellingen op HHNK-wegen

Meten is weten: verkeerstellingen op HHNK-wegen

RSS
Dit item is verlopen op 23-12-2015.

In de periode september tot en met november worden verkeerstellingen op een groot aantal van wegen van HHNK uitgevoerd.

In 2014 hebben we voor het eerst grootschalig op de wegen van HHNK geteld.

Door het verkeer te volgen:

  1. weten we hoe hard er wordt gereden op onze wegen;
  2. kunnen we beter bepalen hoe een weg ingericht moet zijn;
  3. kunnen onderhoud en inspecties efficiënter worden aangepakt; en
  4. ontstaat er een database aan gegevens om het dagelijks beheer, bijvoorbeeld afhandeling van klachten en meldingen, makkelijker te maken.

Eind 2015 willen we op het grootste gedeelte van onze wegen geteld hebben. En gaan we op basis van de resultaten van onze eigen tellingen en die van andere wegbeheerders (bijvoorbeeld de provincie Noord-Holland) de hoeveelheid verkeer op de rest van de HHNK wegen 'afleiden'. Op deze manier hebben we begin 2016 een compleet beeld van het verkeer op al onze wegen.

Handige Feitjes...

Aantal

220 locaties verdeeld over ons gehele beheergebied.

Periode

Half september tot begin november 2015 (excl. Herfstvakantie)

Wat

Per locatie wordt twee weken lang en 24 uur per dag het aantal, de snelheid en het soort voertuig geregistreerd.

Hoe

Er wordt geteld door telslangen op de weg. Ook worden op een aantal plaatsen camera's neergezet om de hoeveelheid landbouwverkeer te registreren.