Legionella rioolwaterzuiveringen

Home > Actueel > Nieuws > Legionella rioolwaterzuiveringen

Legionella rioolwaterzuiveringen

RSS

Uit een onderzoek van het RIVM blijkt dat sinds 2013 het aantal Legionellabesmettingen in Nederland is verdubbeld naar 600 gevallen. Als bron worden waterzuiveringsinstallaties genoemd. HHNK heeft de besmettingsrisico’s in het eigen verzorgingsgebied onderzocht. Die blijken verwaasloosbaar.

Van verhoogde kans op verspreiding van Legionella kan sprake zijn bij verwerking van warme stromen afvalwater. Op slechts één van de 15 HHNK-zuiveringen verwerkt het waterschap warm afvalwater. Het betreft de zuivering in Beverwijk waar sinds jaar en dag strenge maatregelen gelden. De installatieonderdelen die mogelijk voor verspreiding van de bacterie zouden kunnen zorgen, zijn zorgvuldig afgesloten en de lucht in de ruimte wordt schoongemaakt. Voor eigen en ingehuurd personeel gelden strenge arbeidsvoorwaarden, zo zijn persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht.

Monitoring

Het onderzoek van RIVM heeft aan de hand van een model inzichten opgeleverd over hoe ver besmette luchtdeeltjes zich kunnen verspreiden. Bij HHNK komt er een werkgroep die met deze nieuwste inzichten een risico-inschatting doet voor alle zuiveringen, dus ook de 14 zuiveringen zonder warme deelstromen. Op basis hiervan maakt HHNK een plan van aanpak voor eventuele extra monitoring en maatregelen.

Op basis van de huidige kennis en inzichten, heeft HHNK geen reden om aan te nemen dat legionella in haar verzorgingsgebied een risico vormt voor de gezondheid van omwonenden en personeel werkzaam op de zuiveringen.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met HHNK via 072 582 82 82.