Landbouwportaal NH weer opengesteld

Home > Actueel > Nieuws > Landbouwportaal NH weer opengesteld

Landbouwportaal NH weer opengesteld

RSS
Dit item is verlopen op 01-11-2019.

Per 1 juni heropenen we de subsidiemogelijkheid voor agrariërs in Noord-Holland die op hun bedrijf de bodem- en waterkwaliteit willen verbeteren. Agrariërs kunnen hun subsidieaanvraag doen via het Landbouwportaal Noord-Holland.

HHNK is blij met het getoonde enthousiasme van agrariërs om met elkaar te werken aan een schone, gezonde natuurlijke omgeving waar de landbouw kan floreren en biodiversiteit de ruimte krijgt. Daarom is nu het subsidiebudget voor 2019 verruimd.

Eerder dit jaar waren we vanwege het succes genoodzaakt om de subsidiemogelijkheid tijdelijk te sluiten. Voor de heropening zijn de subsidiepercentages en maximale bedragen van de subsidiemaatregelen aangepast zodat meer agrariërs de kans krijgen hun bedrijfsvoering te verbeteren. Deze aanpassingen zijn mede tot stand gekomen met de expertise van de agrarische samenwerkingspartners, LTO-Noord, de agrarische collectieven en de KAVB. HHNK-bestuurder Siem Jan Schenk (foto) is tevreden: "Het overweldigende aantal subsidieaanvragen begin dit jaar heeft ons positief verrast. Dit enthousiasme van agrariërs om te werken aan een betere bodem- en waterkwaliteit op hun eigen bedrijf, kunnen we alleen maar aanmoedigen. Daarom ben ik blij met het besluit om het portaal  weer te openen."

Landbouwportaal Noord-Holland

Sinds de opening van het Landbouwportaal Noord-Holland in mei 2018 hebben bijna 900 agrarische ondernemers zich aangemeld. Via www.landbouwportaalnoordholland.nl hebben agrariërs toegang tot informatie over erf- en bodemgerelateerde thema's in relatie tot het watersysteem. Ook is het mogelijk om via het portaal gratis coachbezoeken en subsidiemaatregelen aan te vragen. Thema's die centraal staan zijn erfafspoeling mineralen en nutriënten, duurzaam bodemgebruik, gewasbeschermingsmiddelen, perceel- en oeverinrichting & beheer en zoetwatermaatregelen.

Voldoende en gezond zoetwater van levensbelang voor land- en tuinbouw

Het Landbouwportaal Noord-Holland is voortgekomen uit 'Samenwerken aan Bodem & Water'; een samenwerking tussen LTO Noord, de vier agrarische collectieven, de provincie en de drie waterschappen in Noord-Holland (Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht). Het doel van de samenwerking is het agrarische bedrijf en het watersysteem in Noord-Holland gezonder en veerkrachtiger te maken wat betreft waterkwaliteit, voldoende zoetwater en bodemkwaliteit. De kern van het programma is kennisdeling en het subsidiëren van maatregelen die een agrariër kan nemen op zijn eigen bedrijf.

Siem Jan Schenk (foto John Oud)