Klei maakt polderwegen gevaarlijk glad

Home > Actueel > Nieuws > Klei maakt polderwegen gevaarlijk glad

Klei maakt polderwegen gevaarlijk glad

RSS
Dit item is verlopen op 10-01-2019.

Na werkzaamheden op akkers en velden nemen landbouwvoertuigen met hun profielbanden klei mee de weg op. Zeker in de oogsttijd is het landbouwverkeer intensiever en de kans op klei op de weg groter. Dit kan gevaarlijke situaties voor het verkeer opleveren, juist bij vochtig weer.

Hoewel de meeste agrariërs en loonbedrijven hun best doen om de weg schoon te houden, kunnen wegen toch vervuild raken met klei. In combinatie met mist en regen kan de weg erg glad worden. Deze bedrijven zijn dan ook verplicht om de weg zo snel mogelijk schoon te maken en met borden verkeersdeelnemers te waarschuwen voor slipgevaar. Weggebruikers worden op hun beurt gevraagd om hun snelheid aan te passen aan de omstandigheden.

Controle

We controleren in de komende maanden extra op klei op (polder)wegen in de gemeenten waar wij de wegbeheerder zijn. Dit om onveilige verkeerssituaties te voorkomen. Vervuilers die hun kleisporen op de wegen achterlaten, worden verzocht om deze zo snel mogelijk op te ruimen. Het schoonmaken gebeurt met bezems of een veegwagen en eventueel met water onder hoge druk. Als de vervuiler verzuimt om de weg schoon te maken, ruimen wij de klei op. De schoonmaakkosten worden bij de betreffende vervuiler in rekening gebracht. Ook kan er een preventieve dwangsom worden opgelegd aan notoire vervuilers.

Verkeersveiligheid

Wij beheren circa 1.400 kilometer wegen, voornamelijk in landelijk gebied en zijn verantwoordelijk voor veilige en goed berijdbare wegen. Daarom vragen we agrariërs en loonbedrijven om altijd, maar speciaal tijdens de oogstwerkzaamheden, de wegen schoon te houden en andere weggebruikers te waarschuwen. Weggebruikers op hun beurt zijn gewaarschuwd: klei in combinatie met mist en regen kunnen wegen spiegelglad maken. Pas daarom uw snelheid aan. Zo houden we samen onze wegen veilig en berijdbaar.

Meldingen

Gevaarlijke situaties met klei op de weg kunt u melden via ons Klant Contact Center: tel. 072 582 8282. Kijk voor meer informatie op www.hhnk.nl/kleiopdeweg.