Jaarstukken vastgesteld

Home > Actueel > Nieuws > Jaarstukken vastgesteld

Jaarstukken vastgesteld

RSS
Dit item is verlopen op 01-08-2018.

Ons algemeen bestuur heeft zich over de jaarstukken (de jaarcijfers en de verrichtingen) gebogen. We sluiten de boeken conform de begroting.

Intensievere aanpak wateroverlast en droogte

Afgelopen jaar viel in ons beheergebied een grote hoeveelheid neerslag. In september werden voor het eerst vrijwel alle waterbergingen gebruikt. Bij de bespreking van de jaarstukken 2017 was de hoeveelheid neerslag hét grote onderwerp. Het is de verwachting dat dit steeds vaker gaat gebeuren. Dit vraagt de komende jaren om extra inzet op verschillende terreinen. Met extra onderzoek en inzichten kunnen we ons sneller en intensiever voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering.  

Klimaatverandering

Ook afgelopen jaar heeft HHNK zich volop bezig gehouden met onze watertaken. Samen met andere partners zorgen we voor 'droge voeten' en voldoende schoon, zoet water. Hoogheemraad Jan Kramer: "We leven in de veiligste delta ter wereld, al decennia lang. We werken eraan om dat nog lang zo te houden door het versterken van de dijken en duinen, het aanleggen van waterbergingen, het vergroten van de capaciteit van de gemalen, het moderniseren van de rioolwaterzuiveringen etc. De effecten van de klimaatverandering - periodes van hevige neerslag, periodes van droogte en een stijgende zeespiegel - maken dat er een tandje bij moet om de veiligste delta te blijven."

Verrichte prestaties

In de begroting van 2017 waren hiervoor in totaal 48 prestaties benoemd. Prestaties waar we trots op zijn, zijn bijvoorbeeld:

  • Het aanpassen van het projectplan van Texel, waardoor het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) binnen de Waddenzeedijk van Texel komt te liggen. Dit is gerealiseerd samen met de gemeente Texel, Provincie Noord-Holland en het Rijk.  
  • Samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Provincie Noord-Holland hebben we vier maanden extra uitgetrokken om de bewoners van de Markermeerdijken nog meer te betrekken. Het projectplan is na de zomer van 2017 ter inzage gelegd.
  • Overeenstemming met gemeente Alkmaar over het overnemen van 128 kilometer aan wegen in de voormalige gemeenten Schermer en Graft-De Rijp.
  • Ook hebben we in 2017 ons Klimaat- en Energieprogramma vastgesteld. Hierin staat onze ambitie: CO2- en energieneutraal in 2025.

Download